פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר ב' תשע"ח

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
אמנויות הקול והמסך ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
אמנויות הקול והמסך ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
אמנויות הקול והמסך ד' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים ד' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
הנדסה שנה א' א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כימיה ומדעי החיים א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה וחשבונאות א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה וחשבונאות ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה וחשבונאות ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה וחשבונאות ד' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה יישומית וניהול א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה יישומית וניהול ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
כלכלה יישומית וניהול ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
לוגיסטיקה א' 14 פברואר 2018 11 מרץ 2018
לוגיסטיקה ב' 12 פברואר 2018 11 מרץ 2018
לוגיסטיקה ג' 7 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מדעי המחשב א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מדעי המחשב ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מדעי המחשב ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מינהל ומדיניות ציבורית א' 14 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מינהל ומדיניות ציבורית ב' 12 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מינהל ומדיניות ציבורית ג' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
מינהל ומדיניות ציבורית (MA) א'+ב' 7 פברואר 2018 11 מרץ 2018
משפטים א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
משפטים ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
משפטים ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
משפטים ד' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול המשאב האנושי א' 14 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול המשאב האנושי ב' 11 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול המשאב האנושי ג' 6 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול המשאב האנושי (MA) א'+ב' 6 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול ובקרה תעשייתית א' 14 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול ובקרה תעשייתית ב' 12 פברואר 2018 11 מרץ 2018
ניהול ובקרה תעשייתית ג' 7 פברואר 2018 11 מרץ 2018
עבודה סוציאלית א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
עבודה סוציאלית ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
עבודה סוציאלית ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
עבודה סוציאלית(MA) א'+ב' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
קולנוע- הפקה ותיאוריה (MA) א'+ב' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018
שיווק טכנולוגי א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
שיווק טכנולוגי ב' 11 פברואר 2018 11 מרץ 2018
שיווק טכנולוגי ג' 6 פברואר 2018 11 מרץ 2018
תקשורת יצירה וביקורת א' 14 פברואר 2018 11 מרץ 2018
תקשורת יצירה וביקורת ב' 11 פברואר 2018 11 מרץ 2018
תקשורת יצירה וביקורת ג' 6 פברואר 2018 11 מרץ 2018
תרבות יצירה והפקה א' 13 פברואר 2018 11 מרץ 2018
תרבות יצירה והפקה ב' 8 פברואר 2018 11 מרץ 2018
תרבות יצירה והפקה ג' 5 פברואר 2018 11 מרץ 2018