Select any filter and click on Apply to see results

ראיון עם ד"ר שני קונה

ד"ר שני קונה מהמחלקה לניהול המשאב האנושי במכללה האקדמית ספיר מסבירה למיכאל מירו את מהות וחשיבות הגיוון התעסוקתי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 13 =