תנאי מעבר וזכאות לתואר במחלקה למדעי המחשב

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 • סיום השנה בממוצע ציונים של 65 ומעלה בקורסי החובה* של שנה א' (נדרש ציון 56 ומעלה בכל קורס).
 • אנגלית אקדמית ברמה בינונית לפחות.

*רשימת קורסי החובה לחישוב הממוצע:

 1. מבוא למדעי המחשב
 2. מבוא לתכנות מונחה עצמים
 3. מתמטיקה דיסקרטית
 4. אלגברה ליניארית 1
 5. אלגברה ליניארית 2
 6. מערכות ספרתיות
 7. לוגיקה ותורת הקבוצות
 8. מבוא להסתברות
 9. חדו"א 1

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 • אנגלית אקדמית – פטור

סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל קורסי החובה של שנה אקדמית מסוימת, לא יורשה ללמוד קורסים של שנים עוקבות טרם קבלת ציון עובר בקורסים שנותרו לו מהשנה הקודמת.

תנאי זכאות לתואר

 • השלמת הלימודים על פי תכנית הלימודים במחלקה לפי שנת התחלת הלימודים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר הנדרש בכל קורס.
 • אנגלית אקדמית - פטור.
 • ציון עובר בקורס הדרכה בספריה.
 • ציון עובר (לא פחות מ-56), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע הציונים.
 • ממוצע ציונים סופי 65 ומעלה.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 9 =