מבנה תכנית הלימודים בתכנית הדו-חוגית במדעי המחשב ובשיווק טכנולוגי

על מנת להשלים תואר בתכנית הדו-חוגית, יצברו בסטודנטים 128 נקודות זכות משתי המחלקות, לפי החלוקה הבאה:

80 נק"ז במדעי המחשב
הקורסים כוללים את כל לימודי הליבה של מדעי המחשב ומתמטיקה, הקיימים במחלקה למדעי המחשב, וזאת על מנת להבטיח שבוגר התכנית יקבל הכשרה בסיסית רחבה החיונית למפתחי תוכנה.

בשנה הראשונה הדגש הוא על מקצועות הליבה במתמטיקה וקורסים בסיסיים בתכנות.
בשנה השנייה יתמקדו הקורסים בתאוריה הקשורה בתכנות כמו: מבני נתונים ותכנון אלגוריתמים ובהיבטים פרקטיים לדוגמת: תכנות מערכות, ארכיטקטורה תכנון ותכנות אינטרנט.
בשנה השלישית ילמדו קורסים תיאורטים, בינהם: מבוא למודלים של חישוב ומבוא לסיבוכיות וחישוביות, בנוסף לקורסים הפרקטיים כמו מערכות הפעלה ובסיסי נתונים. כמו כן יתנסו הסטודנטים במסגרת פרויקט שנתי בתהליך פיתוח תכנה על כל שלביו.

48 נק"ז בשיווק טכנולוגי

פרויקט הסיום של התכנית הדו-חוגית יהיה אתגר המשלב מוצר תוכנה שיבחן, לא רק על פי איכות ורמת הקוד הכתוב, אלא הבנה עמוקה במתודולוגיות חקר שווקים, ניהול מחקר ופיתוח משלב הרעיון ועד למכירות, בחירת ופילוח שווקי המטרה בעולם, בניית מערכת אקולוגית של מיתוג ותמחור פתרונות ושירותים סביב מוצר התוכנה ועוד. בפרויקט זה יושם דגש על יישום הידע שרכשו התלמידים בשתי המחלקות ותהיה הנחיה משותפת של מרצים משתי המחלקות.

מבנה הלימודים בחלוקה לשנות הלימוד

שנה א' - קורסי חובה - 40 נק"ז
שנה ב' - קורסי חובה - 41 נק"ז, קורס בחירה - 3 נק"ז
שנה ג' - קורסי חובה - 32 נק"ז, קורסי בחירה - 12 נק"ז
סה"כ - 128 נק"ז

סוג קורס סמסטר א' סמסטר ב'
שנה א'
  שם הקורס נק"ז שם הקורס נק"ז
חובה - מדעי המחשב מבוא למדעי המחשב 5 מבוא לתכנות מונחה עצמים 4
אלגברה לינארית 1 4 מבוא להסתברות 3
לוגיקה ותורת הקבוצות 3 חדו"א 1 4
    מתמטיקה דיסקרטית 4
חובה - שיווק טכנולוגי יסודות השיווק 3 שיווק בינלאומי 3
מבוא למערכות מידע 4 מבוא לכלכלה 3
  סה"כ סמסטר א' 19 סה"כ סמסטר ב' 21
סה"כ שנה א' - 40 נ"ז
סוג קורס סמסטר א' סמסטר ב'

שנה ב'

  שם הקורס נק"ז שם הקורס נק"ז
חובה תכנות מערכות 4 תכנון אלגוריתמים 4
ארכיטקטורה - ארגון המחשב 4 תכנות וניהול אינטרנט 3
מבני נתונים 4    
חדו"א 2 4    
חובה - שיווק טכנולוגי טכנולוגיות המידע בארגונים גדולים 3 יסודות החשבונאות 3
חקר שווקים 3 ניהול פרויקטים 3
    ניהול מו"פ וניהול מוצרים 3
    ניהול ידע ומודיעין עסקי 3
קורס בחירה     קורס בחירה 3
  סה"כ סמסטר א' 22 סה"כ סמסטר ב' 22
סה"כ שנה ב' - 44 נ"ז

 

סוג קורס סמסטר א' סמסטר ב'
שנה ג'
  שם הקורס נק"ז שם הקורס נק"ז
חובה פרויקט גמר א' 3 פרויקט גמר ב' 3
מבוא למודלים של חישוב 4 מבוא לסיבוכיות וחישוביות 4
מערכות הפעלה 5    
מערכות בסיסי נתונים 4    
חובה - שיווק טכנולוגי יזמות טכנולוגית 3 תקשורת שיווקית 3
טכנולוגית רשת למטרות שיווקיות 3    
קורס בחירה     2 קורסי בחירה - מדעי המחשב 6
    2 קורסי בחירה - שיווק טכנולוגי 6
  סה"כ סמסטר א' 22 סה"כ סמסטר ב' 22
סה"כ שנה ג' - 44 נק"ז