הינך נמצא כאן

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף האקדמי העליון של המכללה. המועצה, יחד עם הגופים השונים של המכללה, משתתפת בקביעת תוכניות הפיתוח האקדמי של המכללה ובקביעת המדיניות האקדמית של המכללה. מוזמנים להשתתף בישיבות המועצה כמשקיפים: המנכ"ל, דיקן הסטודנטים, נציב קבילות חברי הסגל, ראש המכינות הקדם-אקדמיות, מנהל בית הספר להנדסאים, מנהל בית הספר לאמנויות, המזכיר האקדמי, יו"ר ועד ארגון הסגל.

מעמד שם דרגה תפקיד במוסד
יו"ר עמרי ידלין פרופ' חבר נשיא
  אורלי סוקר ד"ר רמ"ח
  אסתי אונגר אבירם ד"ר רמ"ח
  אורי לב ד"ר רמ"ח
  יובל גנות ד"ר רמ"ח
  רונן ארבל ד"ר רמ"ח
  מירב משה ד"ר רמ"ח
  משה צופי ד"ר רמ"ח
  נורית גל-עוז ד"ר רמ"ח
  סיגל רון ד"ר רמ"ח
  עירית דביר ד"ר רמ"ח
  עמרי הרצוג ד"ר רמ"ח
  רני בלייר   רמ"ח
  ארז צפדיה פרופ' חבר  
  אבנר פיינגלרנט פרופ' חבר  
  אהרון גוניק פרופ' חבר  
  אורית נוטמן שורץ פרופ' חבר  
  ניר קידר פרופ' חבר רמ"ח
  נעמה שפי פרופ' חבר  
  עמיהוד דותן פרופ' חבר  
  ענר פרמינגר פרופ' חבר  
  יוסי דוד פרופ' חבר  
  דורון צברי פרופ' חבר  
  אבי בסר פרופסור משנה לנשיא
  אביה ספיבק פרופסור אונ' בן גוריון
  ג'אד יהודה נאמן פרופסור  
  גילה בניסטי פרופסור  
  דוד קרצמר פרופסור  
  יעל אידן פרופסור אונ' בן גוריון
  לאה פרידמן פרופסור  
  ניסים קלדרון פרופסור  
  נורית גרץ-קינן פרופסור  
  רפי בראל פרופסור רמ"ח
נציג מרצים מן החוץ בני נוריאל ד"ר מרצה מן החוץ
נציג המרצים הבכירים נעמי מאירי דן ד"ר  
נציג הסטודנטים חן גרינברג   יו"ר אגודת הסטודנטים
משקיף אורנה גיגי   מנכ"ל
משקיף ד"ר תמר רזי   ראש היחידה לאיכות הוראה
משקיף ד"ר יובל בן אבו   ראש יחידת הפרויקטים
משקיף אלון גייר   דיקן הסטודנטים
משקיף זוהר אביטן   ראש המכינות הקדם אקדמיות
משקיף יפעת כצנלסון   מנהלת בית הספר להנדסאים
משקיף רוברט אלבין ד"ר יו"ר ועד ארגון הסגל
משקיף מיכל שמיר   מנהלת בית הספר לאמנויות
משקיף דניז אבוטבול   ראש היחידה לאנגלית