תעודת סיום - ניהול שיווק וקידום מכירות

דיפלומה סיום קורס בניהול שיווק וקידום מכירות

אנשי קשר

ריכוז אקדמי, אביטל דניאל

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה 
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' אביב דוידיאן
avivd@sapir.ac.il

פקס
077-9802343