ספרות אקדמית

לוגו מרכז רותםצוות מרכז רותם מודה לד"ר עינת לחובר, ד"ר סיגל אופנהיים-שחר ונטלי ברוך אשר תרמו מהידע שלהן להכנת רשימה זו.

נערות וצעירות ממיקומים חברתיים שוליים / אינטרסקשנליטי

שנת פרסום כותבת שם הפריט ומקורו:
2017 עינת לחובר עינת פלד ומיכל קומם נערות וגופן: מדברות נוכחות נסתרות" הוצאת מאגנס
2016 סיגל אופנהיים-שחר "את אולי שחורה אבל לא שחורה כמוני", השוואה בין אופני 'עשיית זהות' אתנית בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות כדרך להדוף או להיעתר לתהליכי התערבות של הנגשת תמיכה, לקראת עתיד תעסוקתי אופטימי.סוציולוגיה ישראלית. יז 2, 7-28.
2014 רוני איל לובלינג "שתי שפות את מדברת", תיעוד והמשגה של פרקטיקה פמיניסטית בעבודה סוציאלית, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
2013 אדוה ברקוביץ'-רומנו, מיכל קרומר-נבו ומיכל קומם גוף הידע המחקרי בישראל על נערות במצבי
מצוקה:סקירה היסטורית מפרספקטיבה פמיניסטית. חברה ורווחה, ל"ג.
2003 Julie Bettie Women Without Class: Girls, Race, and Identity, Los Angeles, CA, University of California Press

נערות וצעירות בעולם העבודה

שנת פרסום כותבת שם הפריט ומקורו:
2017 סיגל אופנהיים-שחר ואורלי בנימין

 

דרכים למניעת תגובות הימנעות וויתור, בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות המשתתפות בתהליך סדנאי לחיזוק 'חוללות תעסוקתית'.כתב העת מפגש. כ"ד, 43, 39- 57
2004 Anita Harris Future Girl
2010 Mellisa Swauger Do (not) follow in my footsteps: How mothers influence working-class girl's aspirations. Girlhood Studies, 3(2). 49-68
2013 Jennifer Silva

Coming up short in an age of uncertainty.

*ספר על צעירים באופן כללי עם התייחסות למגדר וגזע.

נערות וצעירות בתקשורת

שנת פרסום כותבת שם הפריט ומקורו:
2016 Keller, J. Girls' feminist blogging in a postfeminist age. New-York: Routledge.
2014 Thiel-Stern, S. From the dance hall to facebook. Teen girls, mass medua, and moral panic, in the United States, 1905-2010. Amherst & Boston: University of Massachusetts Press.
2011 Kearney, M. C. Mediated girlhoods. New explorations of girls' media culture. New-York: Peter-Lang.
2006 Kearny, M. C. Girls make media. New York and Oxon: Routledge.

לימודי נערות - כללי

שנת פרסום כותבת שם הפריט ומקורו:
2008 Brown, L. M. The "Girls" in Girl's Studies, Girlhood Studies, 1, 1–12.
2007 McRobbie, A Top girls? Young women and the post-feminist sexual contract,Cultural studies, 21(4-5), 718-739.
2005 Aapola, Sinikka, Marnina Gonick, and Anita Harris Young femininity: Girlhood, power and social change. New-York: Palgrave Macmillan.
1982 Carol Gilligan In a different voice.