כנס נערות וגופן - 23.3.17

  • צוות מרכז רותם
  • צוות מרכז רותם
  • המנטוריות: בת-אל ואבטיקר
  • ד"ר עינת לחובר, פרופ' עינת פלד וד"ר מיכל קומם
  • רחלי ושארי
  • הפעלת קהל "גוף ללא גוף"