3/2015 - צביעת מרפאת פליטים בתל אביב - יום של צבע וחיוכים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 0 =