סגל המרצים במחלקה לתקשורת

ד"ר מוטי גיגי, ראש המחלקה

ראשי מסלולים מקצועיים
ד"ר רגב נתנזון, מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
ד"ר פיינהולץ נועם, ראש מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
מר שלומוביץ נתנאל, ראש מסלול עיתונות
מר עמיר עירון, ראש מסלול תקשורת שיווקית ומסלול תקשורת דיגיטלית

גב' כהניאן איריס, מנהלת רשתות חברתיות במחלקה

סגל במינוי
ד"ר טאיב אריק
דר" נריה-בן שחר רבקה
ד"ר בר-עם נמרוד
ד"ר להב הגר
ד"ר גוז'נסקי יובל
ד"ר לחובר עינת
ד"ר פרנקל-פארן עטרה
ד"ר שמואל מאירי
ד"ר דהאן מייק
ד"ר מאירי דן נעמי (בחל"ת)
פרופ' שפי נעמה
פרופ' ויגודר מאיר
ד"ר בן אשר גיטלר ענבל
ד"ר רזי תמי
ד"ר אורלי סוקר (בשבתון)

סגל מן החוץ

מר בוקר אלמוג קורסים עיוניים ד"ר אברמזון מכבית חטיבת תרבות חזותית
עו"ד בלייך מרק קורסים עיוניים    
ד"ר בנטמן מולי קורסים עיוניים ד"ר מיטל אמיר חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
ד"ר דמרי אסנת קורסים עיוניים גב' פריצקי מירב חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
גב' זילבר מיכל קורסים עיוניים ד"ר שהם קראוס אושי חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
ד"ר יונס גבריאלה קורסים עיוניים גב' שפירא ענת חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
ד"ר נוריאל בני קורסים עיוניים    
דר' צימנד שיינר דורית קורסים עיוניים גב' הנדין נועה מסלול תקשורת שיווקית
גב' שיזף קרן קורסים עיוניים מר יצחק אבישי מסלול תקשורת שיווקית
מר שלומוביץ נתנאל קורסים עיוניים מר לחמנוביץ רועי מסלול תקשורת שיווקית
ד"ר ספורטא איציק קורסים עיוניים מר פחמן מידן מסלול תקשורת שיווקית
ד"ר בנדרהים רעות קורסים עיוניים מר אטיאס נדב מסלול תקשורת שיווקית
ד"ר ג'אן ירון קורסים עיוניים גב' עליזה חורי מסלול תקשורת שיווקית
מר אבידן דרור קורסים עיוניים גב' רוזנברג-להב רחלי מסלול תקשורת שיווקית
ד"ר שטילר טימור אילריה קורסים עיוניים    
    מר בוקר אלמוג מסלול עיתונות
גב' אבני רוני מסלול תקשורת דיגיטלית גב' חובל רויטל מסלול עיתונות
מר בלסן פרדריק מסלול תקשורת דיגיטלית מר כהן תמיר מסלול עיתונות
מר גול אייל מסלול תקשורת דיגיטלית מר יצחייק אילן מסלול עיתונות
מר דולב ערן מסלול תקשורת דיגיטלית גב' מזרחי הילה מסלול עיתונות
מר יצחק אבישי מסלול תקשורת דיגיטלית גב' רגולסקי הדס מסלול עיתונות
גב' מזרחי הילה מסלול תקשורת דיגיטלית מר רויטמן יובל מסלול עיתונות
מר נקש גיא מסלול תקשורת דיגיטלית מר שלומוביץ נתנאל מסלול עיתונות
גב' סדי מילשטיין שגית מסלול תקשורת דיגיטלית מר תמים ליאור מסלול עיתונות
מר עירון עמיר מסלול תקשורת דיגיטלית גב' כהניאן איריס מסלול עיתונות
מר פרייפלד דן מסלול תקשורת דיגיטלית    
מר שפירו גל מסלול תקשורת דיגיטלית ד"ר נתנזון רגב מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
    מר שפירו גיל מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר אריאל עידו מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים מר אחר ירון מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר גולדברג צביקה מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים מר משיח יצחק מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר ניסים שרון מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים גב' כהניאן איריס מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' קוסובר מאיה מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים    
גידי שפורט מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים גב' אדלר אודליה מתרגלת
מר זיגדון אסי מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים גב' דליות שני מתרגלת
גב' קדם אלונה מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים גב' זכריש יולי מתרגלת
גב' כהניאן איריס מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים גב' צברי עינב מתרגלת
גב' שבח מיטל מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים גב' לזר שואף ציפי מתרגלת
    גב' אילון טל מתרגלת
    מר רותם לשם מתרגל
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 1 =