סגל המרצים במחלקה לתקשורת

ד"ר מוטי גיגי, ראש המחלקה

ראשי מסלולים מקצועיים
ד"ר רגב נתנזון, מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
ד"ר פיינהולץ נועם, ראש מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
מר שלומוביץ נתנאל, ראש מסלול עיתונות
מר עמיר עירון, ראש מסלול תקשורת שיווקית ומסלול תקשורת דיגיטלית

גב' כהניאן איריס, מנהלת רשתות חברתיות במחלקה

סגל במינוי
ד"ר טאיב אריק
דר" נריה-בן שחר רבקה
ד"ר בר-עם נמרוד
ד"ר להב הגר
ד"ר גוז'נסקי יובל
ד"ר לחובר עינת (בשבתון)
ד"ר פרנקל-פארן עטרה
ד"ר שמואל מאירי
ד"ר דהאן מייק
ד"ר מאירי דן נעמי (בחל"ת)
פרופ' שפי נעמה
פרופ' ויגודר מאיר
ד"ר בן אשר גיטלר ענבל
ד"ר רזי תמי
ד"ר אורלי סוקר
ד"ר אבו קשק האמת

סגל מן החוץ

מר בוקר אלמוג קורסים עיוניים ד"ר אברמזון מכבית חטיבת תרבות חזותית
עו"ד בלייך מרק קורסים עיוניים    
ד"ר בנטמן מולי קורסים עיוניים ד"ר מיטל אמיר חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
ד"ר דמרי אסנת קורסים עיוניים גב' פריצקי מירב חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
גב' זילבר מיכל קורסים עיוניים ד"ר שהם קראוס אושי חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
ד"ר יונס גבריאלה קורסים עיוניים גב' שפירא ענת חטיבת רטוריקה ופילוסופיה של התקשורת
ד"ר נוריאל בני קורסים עיוניים    
דר' צימנד שיינר דורית קורסים עיוניים מר בוקר אלמוג מסלול עיתונות
גב' שיזף קרן קורסים עיוניים מר כהן תמיר מסלול עיתונות
מר שלומוביץ נתנאל קורסים עיוניים מר יצחייק אילן מסלול עיתונות
ד"ר בנדרהים רעות קורסים עיוניים גב' מזרחי הילה מסלול עיתונות
ד"ר ג'אן ירון קורסים עיוניים גב' רגולסקי הדס מסלול עיתונות
מר אבידן דרור קורסים עיוניים מר רויטמן יובל מסלול עיתונות
מר רויטמן יובל קורסים עיוניים מר שלומוביץ נתנאל מסלול עיתונות
מר איציק ירקוני קורסים עיוניים מר תמים ליאור מסלול עיתונות
מר עירון אמיר קורסים עיוניים גב' כהניאן איריס מסלול עיתונות
מר זקן דני קורסים עיוניים מר הר זהב חיים מסלול עיתונות
גב' בטיטו מירב קורסים עיוניים    
    ד"ר נתנזון רגב מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר אריאל עידו מסלול רדיוושידורים דיגיטליים מר שפירו גיל מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר גולדברג צביקה מסלול רדיוושידורים דיגיטליים מר אחר ירון מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר ניסים שרון מסלול רדיוושידורים דיגיטליים מר משיח יצחק מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' קוסובר מאיה מסלול רדיוושידורים דיגיטליים גב' כהניאן איריס מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גידי שפורט מסלול רדיוושידורים דיגיטליים מר נקש גיא מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' כהניאן איריס מסלול רדיוושידורים דיגיטליים גב' רוזנברג-להב רחלי מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' שבח מיטל מסלול רדיוושידורים דיגיטליים מר לרנר יגאל מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר כהן עידו מסלול רדיוושידורים דיגיטליים גב' מילשטיין סדי שגית מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר ליברמן אסף מסלול רדיוושידורים דיגיטליים מר יצחקי אבישי מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
מר זילברשטיין דניאל מסלול רדיוושידורים דיגיטליים גב' חדש סמדר מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
    מר צורף רועי מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' אדלר אודליה מתרגלת מר ביתאן אלי מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' דליות שני מתרגלת מר אטיאס נדב מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית
גב' זכריש יולי מתרגלת    
גב' צברי עינב מתרגלת    
גב' לזר שואף ציפי מתרגלת    
גב' אילון טל מתרגלת    
מר רותם לשם מתרגל    
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 1 =