ימי התם

10.03.17 | כאן דרום - שרה שוורץ - על תם-בר אמר, סטודנטית לשיווק טכנולוגי במכללת ספיר

תם-בר אמר, סטודנטית לשיווק טכנולוגי במכללת ספיר
תם-בר אמר, סטודנטית לשיווק טכנולוגי במכללת ספיר
תם-בר אמר, סטודנטית לשיווק טכנולוגי במכללת ספיר

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 0 =