תכנית לימודים בקורס הבטחת איכות

 

מס' מפגש נושאים
1
 • פתיחה לקורס + הכרות
 • מבוא להבטחת איכות
2
 • כתיבה ותחזוקת נהלים, הוראות, טפסים + תרגול
 • בקרת תעוד ורשומות
 • כתיבה ותחזוקת נהלים ברמת הארגון
 • תכנון איכות
3
 • מדידה ארגונית - הרצאה
 • מדידה ארגונית - תרגול
 • תוכנית איכות למוצר / תהליך
 • תוכנית איכות למוצר / תהליך - תרגול
4
 • ניתוח בעיות 7 המופלאים
 • ניתוח בעיות 7 המופלאים - תרגול
5
 • ISO9001 מבנה, דרישות, יישום
6
 • אנליזה סטטיסטית
 • אנליזה סטטיסטית - תרגול
 • CP – CPK
 • CP – CPK - תרגול
7
 • צוותי שיפור וניהול
 • צוותי שיפור וניהול - תרגול
 • שיפור תהליכים
 • מודל PDCA
 • מודל PDCA - תרגול
8
 • SPC
 • SPC - תרגול
 • בקרת תהליך – זיהוי ועקיבות
9
 • תוכניות דגימה עקרונות
 • תוכניות דגימה לפי תכונות - תרגול
 • תוכניות דגימה לפי משתנים - תרגול
10
 • עקרונות מדידה סטיות וכיול
 • עקרונות מדידה סטיות וכיול - תרגול
 • R & R הרצאה
 • R & R תרגול
 • מודל 6 SIGMA
11
 • פעולה מתקנת פעולה מונעת לתהליכים
 • FMEA /  FTA
 • FMEA /  FTA - תרגול
12
 • שיטות הערכת ספקים
 • שיטות הערכת ספקים - תרגול
 • סקר חוזה
 • אפקטיביות הדרכה
 • גישה תהליכית
13
 • עלויות איכות
 • עלויות איכות - תרגול
 • חזרה כללית ובדיקת עבודות
14
 • סיור בארגון
 • שביעות רצון לקוח
15
 • SPC - חזרה
 • בקרה מדגמית - חזרה
 • חזרה כללית ובדיקת עבודות
16
 • מבחן + ניתוח תשובות
 • SWOT לתפקיד מנהל איכות
 • הגשת עבודות גמר
 • משובים וסיכום הקורס
אנשי קשר

מר עמיר רייז - רכז אקדמי

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' רומינה יצקייר- הוכברג
rominay@sapir.ac.il

פקס
077-9802343