על המרכז

לוגו מרכז רותםמרכז רותם הינו מרכז ייחודי מסוגו הפועל כעשור בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר לקידומן של נערות וצעירות אשר התמודדו בחייהן עם מצבי מצוקה וסיכון. מטרת המרכז הינה לפתוח את דלתות המכללה לנערות וצעירות אשר בעברן נשרו ממסגרות חברתיות רבות ולהרחיב למענן הזדמנויות לקידום אישי, לימודי ותעסוקתי. כל זאת, מתוך שאיפה למקם נשים צעירות אלה במרכז תשומת הלב:

  • לפתוח בפניהן תכניות משנות חיים המותאמות לצרכיהן הייחודיים.
  • לראות בניסיון חייהן כוח ומשאב להתקדמות.
  • לחשוף אותן לאפשרויות לימודים ותעסוקה המותאמות במיוחד עבורן.
  • לעודדן לאקטיביזם ומנהיגות בקהילותיהן בהתבסס על הידע והניסיון שצברו בתכניות.

המרכז כולל שתי יחידות

יחידת הפרקטיקה במסגרתה פועלות תכניות המתמקדות בארבעה תחומי ליבה: ליווי במשברי חיים; קידום לימודים ותעסוקה, מיצוי זכויות וסיוע משפטי, ופיתוח קהילת צעירות בדרום. תחת יחידה זו פועלת תכנית המנטורינג, צעירות הופכות למנטוריות, תכנית התחנה הבאה לקידום לימודים ותעסוקה, תכנית חלון לאקדמיה ותכנית משתלבות.

יחידת מחקר והכשרות במסגרתה מתבצעים מחקרים שמטרתם ביסוס הידע אודות חייהן של נערות וצעירות אשר התמודדו עם מצבי מצוקה וסיכון. כמו-כן, נבנות בה הכשרות לאנשי מקצוע הפועלים עם ולמען נערות וצעירות אלה. לצד הפצת הידע, מטרתם של המחקרים וההכשרות היא השפעה על מדיניות הנוגעת לחייהן של נערות וצעירות אשר התמודדו או מתמודדות עם מצבי מצוקה וסיכון.