כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת: הזכות לקיום בכבוד

13.01.17 | עליתון - השבועון לנגב

כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת: הזכות לקיום בכבוד

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 5 =