יש פוליטיקה אחרת?

20.01.17 | ידיעות הדרום | מנדי ריזל

יש פוליטיקה אחרת?

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 10 =