תקנון תוכנית יהלום

 1. התקנון רלוונטי לתכניות ללימודי תעודה בלבד ואינו רלוונטי ללימודי תואר ראשון.
 2. הקבלה ללימודי תעודה, בהתאם לתנאי הקבלה המפורסמים בכל תכנית לימודים.
 3. קבלת תעודת גמר מותנית בעמידה בדרישות הפדגוגיות המלאות של כל תכנית לימודים.
 4. צבירת נק"ז אקדמי - בסיום כל תוכנית ללימודי תעודה ועמידה בתנאי הזכאות לתעודה, יהיה רשאי הסטודנט לממש קורס בו השתתף לצורכי צבירה כנק"ז אקדמי. מימוש הנק"ז יבוצע על ידי המחלקה ויאושר עם סגירת התואר ובהצגת תעודה.
 5. מספר המקומות בכל קורס מוגבל.
 6. הרישום לקורסים יערכו בתקופת הקלדת המערכת לימודים.
 7. שכר הלימוד שיגבה מהסטודנטים עבור לימודי תעודה, הינו על פי המפורסם בטבלת שכר הלימוד.
 8. ימי הלימוד הינם על בסיס ימי הלימוד המתפרסמים במחלקה או במרכז ללימודי חוץ, על פי המערכת האישית של הסטודנט ובהתאם להחלטתו.
 9. הרישום לקורס הינו באחריותו של הסטודנט.
 10. הסטודנטים, המשתלבים בקורס, יידרשו לעמוד בתקנון של המרכז ללימודי חוץ ובנהלי הרישום המפורסמים באתר המכללה או במזכירות המרכז.
 11. פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים.  

תאריך עדכון 15/5/2018

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 2 =