ד"ר נוזהה אל-הוזייל הציגה מחקר בכנס באוניברסיטת ניו יורק

ד"ר נוזהה אל-הוזייל מרצה בית הספר לעבודה סוציאלית במכללת ספיר, הציגה את מחקרה בכנס שהתקיים באוניברסיטת ניו יורק בנושא היחסים בין ערבים ליהודית בישראל: התפתחויות אחרונות ומגמות עתידיות.

נושא מחקרה של ד"ר אל-הוזייל הוא השלכות תהליכי השינוי החברתי על חייהן של הנשים הבדואיות בישראל.

תמצית המחקר: הקהילה הבדואית נמצא בעיצומו של תהליך שינוי בעוברה מחברה מסורתית לחברה פתוחה, מחברה נוודית לחברה מתיישבת. מקובל להתייחס לשינויים שהקהילה הבדואית עוברת בהתאם לשלוש תקופות. בכל תקופה עם השתנות מצב האוכלוסיה הבדואית בישראל השתנה בהתאם גם מצב הנשים בחברה זו:

  1. תקופת הנוודות: עד הקמת מדינת ישראל, בתקופה זו בלטו הבדואים באורח חיים ייחודי ובמבנה חברתי המבוסס על חלוקה שבטית מורכבת. הנשים נכבדות ונקלות כאחד בעיני הגברים: מצד אחד, הן נהנו מעצמאות מסוימת שהתבטאה בסמכות למכור ולקנות וההפרדה בינן לבין הגברים לא הייתה נוקשה, ומצד שני, באותה תקופה הן חותנו ללא קבלת רשותן.
  2. תקופת הסייג: השינויים הבולטים שחלו בקהילה הבדואית התבטאו בתהליך הפקעת קרקעות וריכוז הבדואים תחת שליטת הממשל הצבאי כמו כן חל מפנה מכריע במעמדם של הפלאחים, בהפיכת הבדואים לפליטים ובשבירת מסגרות מסורתיות. מעמד האישה בתקופת הסייג: הפיקוח והשמירה על האישה הוגברו, מרחב הניידות שלה צומצם. השליטה של האישה נעשתה לרוב באופן עקיף ומאחורי הקלעים.
  3. תקופת ההתיישבות: משנות השישים ועד היום. השינויים הבולטים בתקופה זו הינם התהוות תרבות פנאי, עלייה בשיעור הסטיות החברתיות כמו התדרדרות לעבריינות ולסמים, עלייה בתחלואה, התרחקות בין עולם הנשים לעולם הגברים, שינוי בסמלי מעמד ועמדה וכמו כן היווצרות קונפליקט בין המסורת למודרניזם. מעמד האישה בתקופת ההתיישבות: השלכות תקופה זו שונות בהשפעתן על כל דור ודור; נשים מבוגרות מן הדור הראשון איבדו את תפקידיהן המסורתיים, הנשים מהדור השני מנסות לפעול בעיקר מאחורי הקלעים. והנשים הצעירות משתלבות בצורה מהירה בעולם החוץ שבטי.

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר בראשותה של ד"ר מירב משה גרודופסקי שם לו למטרה להכשיר סטודנטים להיות אנשי מקצוע ובעלי מודעות אישית וחברתית, המגלים גמישות, יוזמה וביקורתיות. הלימודים משלבים קורסים תיאורטיים ביחד עם קורסים יישומיים והכשרה מקצועית בשדה כבר מהשנה הראשונה. ביה"ס מקיים שיתופי פעולה בינלאומיים באירופה, אסיה ואפריקה. התמחויות: עבודה סוציאלית בינלאומית, קהילות קטנות, תעסוקה, טראומה. כמו כן מפעיל ביה"ס מסלול להסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית ותכנית לתואר שני עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ונוער.

המכללה האקדמית ספיר היא המכללה הציבורית הגדולה בישראל. לומדים בה למעלה מ-8500 סטודנטים מרחבי הארץ המגיעים לנגב המערבי ומתגוררים בקיבוצי הסביבה. בספיר שכר הלימוד אוניברסיטאי, שנה אקדמית ראשונה חינם לחיילים משוחררים.

ד"ר נוזהה אל-הוזייל הציגה מחקר בכנס באוניברסיטת ניו יורק

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 13 =