מערכת שעות - תרבות - יצירה והפקה, סמסטר א' תשע"ז

קורסי חובה שנה א'

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
מבוא לתיאוריות של מחקר תרבות ד"ר עמרי הרצוג ב' 16:00 - 19:15 4
מבוא לתיאוריות של מחקר תרבות ד"ר עמרי הרצוג ג' 17:45 - 21:00 4
מבוא לתרבות המערב א' מר שגיא מעין ב' 09:00 - 11:30 3
יסודות הכתיבה האקדמית א' מר שגיא מעין ב' 12:30 - 14:00 2
גב' מירית בראשי ב' 12:30 - 14:00 2
גב' רותם אלבז ב 12:30 - 14:00 2
מבוא לתרבות יהודית- חובה שנה ב' ד"ר נעה ששר ג' 08:30 - 10:00 2

קורסי בחירה מחלקתיים

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
מבוא לכלכלה תרבותית מר עידו יואב ד' 14:15 - 15:45 2
מסעות הזויים וממשיים גב' מי-טל נדלר ב' 12:30 - 14:00 2
היפה והחיה ד"ר טלי גולדשמיד ב' 12:30 - 14:00 2
התנסות באקטביזם חברתי- שנתי ד"ר טלי גולדשמיד ב' 14:15 - 15:45 2
חייה ומותה של התקינות הפוליטית מר אסף סעדון ג' 10:15 - 11:45 2
שמאל ימין שמאל: אידיאולוגיה וחתרנות בייצוגים תרבותיים * מר שגיא מעיין ג' 12:30 - 14:00 2
גופים מאולפים והדאגה לעצמי ד"ר ניר קדם ג' 12:30 - 14:00 2
האל הפוסט מודרני: ייצוגים חדשים של הדת והאל בתרבות העכשוית מר שגיא מעיין ג' 14:15 - 15:45 2
ביוגרפיה - קריאה וכתיבה- שנתי ** פרופ' נורית גרץ ג' 19:30 - 22:45 4
ביוגרפיה - קריאה וכתיבה- שנתי ** פרופ' נורית גרץ ב' 19:30 - 22:45 4
סוציולוגיה של הספורט ד"ר שלומית גיא ג' 14:15 - 15:45 2
טראומה ותקווה בתרבות העכשווית ד"ר מיכל פיק חמו ג' 12:30 - 14:00 2

* עדיפות לסטודנטים שלא למדו את הקורס מיעוטים
** רישום במזכירות

 

חטיבת תרבות חזותית

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
תולדות האמנות א'- חובה שנה א ד"ר אילריה שטילר-טימור ג' 08:30 - 10:00 2
אמנות, חברה ותרבות בישראל- חובה שנה א ד"ר ענבל בן אשר גיטלר ג' 17:45 - 19:15 2
תרבות חזותית בעידן המדיה החדשה- בחירה ד"ר ענבל בן אשר גיטלר ג' 16:00 - 17:30 2
צילום מקומי ישראלי ופלסטיני- בחירה ד"ר טל בן צבי ב' 08:30 - 10:00 2

חטיבה מוסיקה

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
מבוא למסורות מוזיקליות א': המוזיקה ברחבי העולם- חובה שנה א ד"ר נתן פורמנסקי ד' 08:30 - 10:00 2
מבוא למוזיקה מערבית א': מושגי יסוד- חובה שנה א מר נועם בן-זאב ד' 16:00 - 17:30 2
מבוא למוזיקה פופולארית- חובה שנה א ד"ר נדב אפל ג' 10:15 - 11:45 2
מחאה ומוסיקה פופולרית - בחירה מר עמית מלכא ד' 12:30 - 14:00 2
הרומבה היא לא לחנונים בחירה ד"ר נתן פורמנסקי ד' 10:15 - 11:45 2
מוזיקה פופולרית בעידן דיגיטלי: טכנולוגיה, אסתטיקה וחברה- בחירה ד"ר נדב אפל ג' 12:30 - 14:00 2
פרו"ס חטיבתי:  האופרה "כרמן" בראי האמנויות והחברה - חובה שנים ב או ג' מר נועם בן-זאב ד' 14:15 - 15:45 2

חטיבת תרבות הילד

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
המצאת הילדות א'- חובה שנה א' ד"ר תמי רזי ב' 14:15 - 15:45 2
היה או לא היה- בחירה ד"ר חגית רפל ד' 10:15 - 11:45 2
אימהות שמחות, אימהות עצובות- בחירה ד"ר נעה ששר ג' 10:15 - 11:45 2
משפחה ישראלית בטלוויזיה- בחירה ד"ר טל בן צבי ב' 10:15 - 11:45 2
צעירים בעולם משתנה: תרבות הנוער בעידן המדיה החדשים- בחירה גב' גבי יונס ד' 14:15 - 15:45 2
לכתוב לילדים: סדנת כתיבה, הנחייה ותיאוריה- שנתי- בחירה ד"ר  דפנה בן צבי ד' 16:00 - 19:15 3
פרו"ס חטיבתי: בין  מרים ילן שטקליס למוריס סנדק - חובה שנים ב' או ג' ד"ר  דפנה בן צבי ד' 14:15 - 15:45 2

חטיבת תקשורת וטלוויזיה

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
מבוא ללימודי טלוויזיה- חובה שנה א' ד"ר איתי חרל"פ ד' 10:15 - 11:45 2
הזמן והמרחב הטלוויזיוני- בחירה לשנים ב, ג ד"ר איתי חרל"פ ד' 12:30 - 14:00 2
צעירים בעולם משתנה: תרבות הנוער בעידן המדיה החדשים-בחירה גב' גבי יונס ד' 14:15 - 15:45 2
משפחה ישראלית בטלוויזיה- בחירה ד"ר טל בן צבי ב' 10:15 - 11:45 2
מגוון קורסי בחירה מהיצע הקורסים של קולנוע        

מסלול כתיבה ועריכה

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
בניית סיפור- חובה שנה ב' מר עמיחי שלו ב' 08:30 - 10:00 1
יסודות עריכה והתקנת טקסטים- חובה שנה ב גב' מי-טל נדלר ב' 10:15 - 11:45 1
מכרוניקה למגזין: סדנת שטח חלק א'- חובה שנה ב גב' ליאת אלקיים ב' 12:30 - 14:00 1
מוסף תרבות- הכנה, כתיבה ועריכה+ ,תרגול- חלק א' (שנתי)- חובה שנה ב' מר בני ציפר ג' 16:00 - 17:30 1
להעביר חוויה במילים: כתיבה על חוויה תרבותית- חובה שנה ב ד"ר דפנה בן צבי ד' 10:15 - 11:45 1
סדנת אתר תרבות באינטרנט-  חלק א' (שנתי) חובה שנה ג' גב' ליאת אלקיים ב' 16:00 - 19:15 2
סדנת כתיבה יוצרת- חובה שנה ג' מר בני ציפר ג' 14:15 - 15:45 1

מסלול ניהול תרבות

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
סדנה - כלים בסיסיים בניהול תרבות- חובה שנה ב   ב' 10:15 - 11:45 1
סדנה - כלים בסיסיים בניהול תרבות- חובה שנה ב   ב' 12:30 - 14:00 1
סדנה - התמחות מעשית בהפקת אירועי תרבות- חובה שנה ב' גב' טלי שמיר-ורצברג ב' 08:30 - 11:45 2
סדנה - התמחות מעשית בהפקת אירועי תרבות- חובה שנה ב' גב' טלי שמיר-ורצברג ב' 12:30 - 15:45 2
פרזנטציה והעברת מסרים - חובה שנה ב' ד"ר עמרי הרצוג ד' 12:30 - 14:00 1
סדנה - עט לשינוי בדרום- פרוייקט גמר- שנתי- חובה שנה ג' * גב' שירה לפידות ב' 14:15 - 17:30 3
סדנה - עט לשינוי בדרום- פרוייקט גמר- שנתי- חובה שנה ג' *   ב' 14:15 - 17:30 3
נקבע שיבוץ לפגישות אישיות ביום ד 19:30-22:45, השעות הן פיקטיביות  וייקבעו בתיאום עם המרצים        
ניהול אמנותי- חובה שנה ג' גב' ענת רדנאי ג' 16:00 - 17:30 1

* בנוסף, תתקיימנה פגישות אישיות בתיאום מראש

פרוסים וסמינרים

שם הקורס שם המרצה יום שעה נק"ז
 פרו"ס מחלקתי:אפיון תרבות דרך התקבלות יצירות קנוניות - חובה שנה ב (מוצעים 3 בשנה, יש לבחור אחד) פרופ' זיוה בן פורת ג' 10:15 - 11:45 2
פרו"ס מחלקתי: ארגז הכלים התיאורטי- חובה שנה ב' ד"ר ניר קדם ג' 14:15 - 15:45 2
סמינר: על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על אהבה - שנתי ד"ר טלי גולדשמיד ב' 09:00 - 11:30 3
סמינר: שואה שלנו: הזיכרון החדש השואה בתרבות הפופולרית- שנתי ד"ר ליאת שטייר לבני ב' 09:00 - 11:30 3
סמינר: מבטים ביקורתיים אל תרבות הסלבריטאות- שנתי ד"ר עמרי הרצוג ד' 16:00 - 18:30 3
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 8 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים