שוברות שתיקה

נשות אקדמיה ואנשי רווחה מדברים על מקומה של הנערה בחברה הבדואית
20.12.16 | The Pulse
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 10 =