מודל לעיצוב ויישום תכניות הדרכה בארגונים

9.12.16 | traning magazin | ד"ר גיל בוצר, המחלקה לניהול המשאב האנושי

מאמר של ד"ר גיל בוצר, בשיתוף Joseph C. Santora שהתפרסם ב-Traning magazin

תמצית המאמר: למרות ההתפתחות המשמעותית של תחום ההדרכה בארגונים במהלך ארבעים השנים האחרונות, תכניות רבות נכשלות בהשגת מטרותיהן וביכולתן לספק ערך מוסף משמעותי ללקוחותיהן. המאמר מתאר מודל יישומי פשוט אשר מציע כללים מנחים לאלו העוסקים בתכנון, עיצוב והעברה של תכניות הדרכה ואימון בארגונים. מודל זה נשען על 4 מרכיבי יסוד: עיצוב, פיתוח, העברה ותחקור. כל שלב במודל חשוב במידה שווה ויישומו מותנה בביצוע השלבים האחרים. שלבים אילו מתוארים במאמר תוך מתן הנחיות ליישומם בארגונים.

המודל המוצע איננו מהווה ערובה להצלחת תכנית האימון, אך הקפדה על שלביו ומרכיביו מספקת למאמנים ומדריכים מסגרת עבודה יישומית ואפקטיבית. אלו המתכננים ומעבירים תכניות אלו צריכים להתאים באופן מתמיד את תכניות ההדרכה לצרכים הספציפיים של התוכנית, לעולם התוכן, שיטת העברה ולמאפייני קהל היעד על מנת למקסם את אפקטיביות ההדרכה.

Dr. Gil Bozer, a lecturer in the Managing Human Resources Department, Sapir College

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 3 =