תנאי קבלה לתכנית לתואר שני בביטחון לאומי ומדיניות ציבורית בישראל

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

  1. תואר הראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 'טוב' (80) ומעלה.
  2. השתתפות בראיון קבלה.
  3. בקשה המלווה בקורות חיים ובהמלצה.

לימודי השלמה
כל סטודנט יידרש לקורסי ההשלמה במבוא לכלכלה, מבוא לממשל ופוליטיקה, מבוא למנהל ומדיניות ציבורית ומבוא לסטטיסטיקה (בלימוד קורס זה מחויב גם תלמיד שלמד את הקורס לפני יותר משבע שנים) במידה ולא למד אותם או מקבילים להם בלימודיו הקודמים.
קורסים אילו הינם בשווי של 2 נקודות זכות כל אחד ולא יכללו בחישוב הנקודות לתואר השני. לימודי ההשלמה יתקיימו באופן מרוכז, בחודש פברואר, במהלך חופשת הסמסטר שלפני תחילת הלימודים.

* לצערנו, בשל מגבלת מקום לא נוכל לקבל את כל הנרשמים העומדים בתנאי הסף (תואר "בוגר" במדעי הרוח והחברה עם ציון "טוב" ומעלה) ויהיה עלינו לבחור מתוכם מספר מוגבל של סטודנטים וסטודנטיות.

סגל המחלקה

ראש המסלול ד"ר קובי מיכאל

ראש התכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, ד"ר עידו נבו

ראש המחלקה למנהל ומדיניות, ד"ר אורי לב

 

רכזת אקדמית, גב' סינדי פלש

רכזת לענייני סטודנטים, גב' לימור אלבז
publicadmin@sapir.ac.il • 077-9802524

מרכז מידע והרשמה
ימים א'-ה' בשעות 08:00-20:00
ימי ו' וערבי חג בשעות: 08:00-13:00
6606* • 077-9802802 • info@sapir.ac.il