מאמר של ד"ר מירב משה גרודופסקי, פורסם במגזין בינלאומי לעבודה סוציאלית

מאמר של ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, ד"ר מירב משה גרודופסקי, פורסם במגזין Social Work Education, The International Journal

המאמר, שנכתב בשיתוף ד"ר קרולין גוטמן מהמכללה האקדמית תל-חי, מציג ניתוח תהליכי ותוכני של קורס סמינריון מחקר בתכנית ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, בו השתתפו סטודנטים ומשתמשי שירותים כחוקרים שותפים. סמינריון המחקר התמקד בזכויותיהם וחוויותיהם של משתמשי שירותים בעת הליך מיצוי זכויותיהם.

הניתוח התהליכי חשף שלושה שלבי התפתחות במסגרת הקורס. ניתוח תוכן הקורס חשף שתי תמות מרכזיות:

הראשונה התמקדה בקשרים שנוצרו בין משתמשי השירותים לבין הסטודנטים לבין המוסדות האחראים למתן זכויות ובעיקר חשפה את יחסי הכוח הלא שוויוניים בין מקבלי שירות, עובדים סוציאלית ומוסדות ממשלתיים. הסטודנטים אף הם דיווחו על תחושותיהם כחסרי כוח אל מול מוסדות למיניהם.

התמה השנייה התייחסה למשמעות השותפות בין משתמשי השירותים לבין הסטודנטים וחשיבות המפגש במסגרת המוסד האקדמי. סטודנטים ומשתמשי השירותים דיווחו כי המפגש המשותף ביניהם היה משמעותי וחיוני.

הניתוח לימד על החשיבות של המפגש בין סטודנטים לבין משתמשי שירותים כחוקרים משותפים ותורם לספרות הקיימת אודות מקומם של משתמשי שירותים בתכניות להכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית.

לקריאת המאמר - Social work undergraduates and service users as co-learners and researchers

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 2 =