מחקרים

10.2016 - תמונת המצב של אזור עוטף עזה מנקודת מבטם של תושבים במועצות האזוריות: מיפוי של צרכים עכשוויים, נכסים קהילתיים ותקוות לעתיד | ד"ר מירב משה-גרודופסקי, ד"ר מני מלכה" גב' דורית ברנד | הוזמן ע"י פורום מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים בעוטף | התבצע יחד עם 80 סטודנטים ו-153 תושבי האזור

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 2 =