מושב הורים שווים כנס שדרות: הילדים ניצחו

17.11.16 | Ynet | ערן כץ
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 3 =