מניר עם לבית הלבן: היועצת המפתיעה של טראמפ

20.11.16 | mynet | ארנון לפיד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 4 =