מסיבת פתיחת שנה של המחלקה לתקשורת

רביעי, נובמבר 16, 2016 - 11:45

מסיבת פתיחת שנה של המחלקה לתקשורת, יצירה וביקורת

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =