המחיר הגבוה של סתימת הפרצה - יחס רשות המיסים לחברת ארנק

10.11.16 | גלובס | אחמד איאד, רו"ח מרצה במכללה האקדמית ספיר

המחיר הגבוה של סתימת הפרצה - יחס רשות המיסים לחברת ארנק

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 1 =