הנציבות למניעת הטרדה מינית

מכללת ספיר פועלת מתוך מחויבות לערכים של רגישות, כבוד הדדי והגינות כלפי הסטודנטים, העובדים, הלקוחות, הספקים, הציבור וכל מי שאנו באים איתו במגע במסגרת העבודה, הלימודים.
אנו רואים בהטרדה מינית פגיעה בזכויות הפרט, בכבודו, בחירותו ובפרטיות של אדם ונעשה כל שביכולתנו למנוע התנהגות זו. לכן, יש לנו מדיניות ברורה במטרה למנוע מיקרים של הטרדה מינית, לברר ולטפל בכל מקרה לגופו, באופן רציני, מהיר ודיסקרטי. כדי להבטיח שתוכל להמשיך להרגיש בטוח בקמפוס, ביטחון אשר יוכל לסייע למיצוי מלא של חווית הלמידה והעבודה. 
  
על פי החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998, קיים איסור על הטרדה מינית או כל התנכלות בעקבותיה. החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת מ- 3 הדרכים (בנפרד או ביחד):  

  • טיפול פלילי, דרך תלונה במשטרה
  • טיפול אזרחי, דרך תביעות אזרחיות
  • טיפול במקום העבודה, על ידי פניה למעביד דרך האחראי לנושא הטרדה מינית

  
מהי הטרדה מינית?
על פי החוק, 'הטרדה מינית' היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר, הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני. 
  2. מעשה מגונה (מעשה שנעשה לשם גירוי , סיפוק מיני או ביזוי מיני). 
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו  מעוניין בהצעתו. 
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, התמקדות במיניותו , כאשר האדם שאליו מופנית ההתייחסות הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסות זו. 
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על ידי ה'וועדה למניעת הטרדה מינית'. 

אם נתקלת במקרה של הטרדה מינית בקמפוס או אם חווית הטרדה מינית בקמפוס, יש למי לפנות! 
האחראים בקמפוס ספיר לברור תלונות , התייעצויות שאלות וטיפול בנושא הם:
ד"ר יעל שנקר | נציגת הסגל האקדמי ויו"ר הנציבות yaelsh@mail.sapir.ac.il
גב' הדר אלבז | 077-9802628 | psh@sapir.ac.il
מר ליאור אורון | 077-9802871 lioro@sapir.ac.il
 

הודעות חשובות

24 ביולי 2017
בעקבות תלונה בדבר הטרדה מינית, שהגישה סטודנטית כנגד מרצה, ביצעה האחראית לפי החוק למניעת הטרדה מינית במכללה בדיקה מעמיקה, והגיעה למסקנה שאין די ראיות כדי לבסס טענה בדבר הטרדה מינית. יחד עם זאת סברה האחראית, שיש בסיס לטענה שהתנהגותו של המרצה אינה מתאימה לסטנדרט הנדרש והמקובל במכללת ספיר. המרצה הנילון הכחיש את כל הטענות שהועלו כנגדו. יחד עם זאת, הוא הודיע שאין הוא מעוניין יותר ללמד במכללה. לאור זאת הגיעו הצדדים להסכמה על סיום העסקתו במכללה.

 

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998

תקנון לחוק מניעת הטרדה מינית - בשפה העברית

מניעת הטרדה מינית בשפה הערבית | منع المضايقة الجنسية

מניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית | Preventing Sexual Harassment

הטרדה מינית - מניעה וטיפול | עו"ד אופיר צומן
  
קישורים שימושיים 
נעמ"ת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות
על"ם - עמותה לנוער במצבי סיכון
מקום - המקום ברשת לאנשים שעברו פגיעה מינית
ויצ"ו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל
1202 - מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

אחת מתוך אחת - סרט שהוקרן במהלך האירוע

צילמה וערכה: שירי כהן, בהפקת הפורום הפמיניסטי בספיר בשיתוף התא הפמיניסטי באגודת הסטודנטים והסטודנטיות בספיר

אירוע לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, בשיתוף הפורום הפמיניסטי והתא הפמיניסטי באגודת הסטודנטים והסטודנטיות