קורסים מוכרים לתעודת הוראה בספרות

קורסים מוכרים לתעודת הוראה בספרות:
1. כלל קורסי החטיבה לספרות מלבד הקורס "כתיבה יוצרת".
2. כלל קורסי החטיבה לתרבות ישראלית (מעודכנת לשנת תשע"ו) מלבד הקורס "זהות ישראלית".

בנוסף, על הסטודנטים להשלים את הקורסים הבאים:
1. מבוא לשירת ימה"ב (ספרד) - יינתן החל משנה"ל תשע"ז בחטיבה לספרות של המחלקה.
2. החוויה התיאטרונית - לא נמצא במערכת החטיבה לספרות. יש לקחת את הקורס דרך האוני' הפתוחה.
3. סמינר נוסף בספרות. (כלומר, סך הכול על הסטודנטים להשתתף ולכתוב 2 עבודות סמינר).

סך הכול, על הסטודנטים להגיע לסך של 54 נק"ז.

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 10 =