הוליווד תחכה לו - עמית בן שלמה, סטודנט לקולנוע בספיר, זכה בפרס יוקרתי

8.9.16 | מודיעין ניוז פלוס | יעל גרנות

סטודנט לקולנוע מספיר זה בפרס יוקרתי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 0 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים