תנאי קבלה למחלקה ללימודי לוגיסטיקה

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

כדי להתקבל למחלקה במעמד של סטודנט מן המניין יש להציג

  • תעודת בגרות מלאה בממוצע של 80 ומעלה.
  • ציון 65 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בתעודת הבגרות.
  • ציון מבחן אמ"יר  או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית.

במקרים חריגים מאשרת וועדת הקבלה לסטודנטים שאינם עומדים בתנאים לעיל להתקבל למחלקה במעמד של סטודנטים "על תנאי". סטודנטים אלה נדרשים להגיע להישגים גבוהים יותר מאשר האחרים בכדי שיוכלו לעבור בתום שנה א' למעמד של סטודנטים מן המניין.

  • מועמדים מעל גיל 30 שאינם בעלי תעודת בגרות, נדרשים להשלים לימודי מכינת שלושים פלוס במכללת ספיר בהיקף של 180 שעות. לימודים אלה מהווים תחליף להצגת תעודת בגרות. בתום המכינה יתקבלו בוגריה למחלקה כסטודנטים מן המניין, אך בסמסטר הראשון של לימודיהם עליהם ללמוד את קורס הקדם מבוא למתמטיקה ולסיימו בציון 70 לפחות.
  • מועמדים בעלי 3 יח"ל בלבד במתמטיקה יכולים להתקבל למחלקה במעמד של סטודנטים על תנאי  ונדרשים ללמוד את קורס הקדם מבוא למתמטיקה במהלך הסמסטר הראשון של לימודיהם ולסיימו בציון 70 לפחות.
  • מועמדים ללא סיווג באנגלית (מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי) יידרשו להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם ברמה הנמוכה ביותר.
  • מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי תעשיה וניהול יקבלו פטור של עד 30 נק״ז. בעלי תעודת הנדסאי אחר זכאים לעד 21 נק״ז, בהתאם למקצועות הרלוונטיים שלמדו. תוקף הדיפלומה עד שש שנים אקדמיות, או כפי שיקבע ע"י המל"ג מעת לעת.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 6 =