הכשרה מקצועית בשדה

ההכשרה המקצועית בשדה נערכת בשלוש שנות הלימודים בשירותים חברתיים באזור המכללה. עבודת השדה מלווה גם בסמינר הכשרה.  

שנה א'

ההכשרה המקצועית בשדה היא מרכיב מרכזי של תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית. השדה הוא 'המעבדה' בלימודי העבודה הסוציאלית וההתנסות של הסטודנטים בשדה מאפשרת לתרגם וליישם את מה שנלמד  בכיתות ולפתח את עצמם מבחינה מקצועית. 
הוראת השדה בבית הספר כוללת שני מרכיבים מרכזיים: הכשרה בשדה וסמינר הכשרה מלווה, בו מעובדים תהליכי ההכשרה בשדה לכדי המשגה תיאורטית, רגשית ופרקטית. 
מטרה מרכזית בלימודי העבודה הסוציאלית הנה לימוד של יחסי עזרה בהם מתנסים הסטודנטים במהלך ההכשרה המעשית. על פי המודל המבוצע בלימודי השנה הראשונה בבית הספר, לימוד יחסי העזרה מתבסס על חוויה בה הסטודנטים "נכנסים לנעלי העובד הסוציאלי" בשלב הראשון ו"לנעלי הפונה" בשלב השני. באופן זה הסטודנטים חווים את משמעות יחסי העזרה במסגרת שירותי הרווחה. 

המודל מורכב בעיקרו משלושה חלקים עיקריים:
1.    'בעקבות העובד הסוציאלי'- בחלק זה הסטודנטים מתלווים פעמיים לעובד סוציאלי ליום שלם וצופים בו ובעבודתו במטרה ללמוד על התפקיד של העובד הסוציאלי.
2.    'בעקבות הפונה' - בחלק זה הסטודנטים מתמודדים עם סוגיות שונות ומגוונות  ולמעשה נכנסים לנעלי הפונים לשירותי הרווחה. מטרת חלק זה היא ללמוד על התהליך שעוברים הפונים לשירותי הרווחה.
3.    ימים מרוכזים בהם יתקיימו סיורים או מפגשים אחרים להיכרות עם שירותי רווחה שונים במטרה להעביר לסטודנטים את התנהלות הארגון ברמת המקרו.

שנה ב'

מטרת לימודי השדה בשנה ב' היא ליישם את שיטות ההתערבות הנלמדות בקורסים הרלבנטיים, במצבי אמת ובלקוחות פעילים. ההכשרה בשדה נעשית תחת פיקוח והדרכה צמודים בשיטות פרטניות וקבוצתיות. על הסטודנט לטפל באופן פרטני, לצפות בקבוצה או להיות קו-מנחה בהתערבות קבוצתית ולהתנסות בתכנון וישום פרויקט קהילתי.
לימודי השדה מתבצעים במסגרת של יומיים בשבוע באחת מסוכנויות/שרותי הרווחה באזור. בין המקומות האפשריים: לשכות רווחה במועצות האזוריות, לשכות רווחה בערים, שירותי רווחה המתמקדים באוכלוסיות שונות, מפעלי תעשייה גדולים, בתי אבות, מוסדות בתחום בריאות הנפש.
סמינר ההכשרה –בשנה ב', קבוצת הסמינר הינה קבוצה חדשה. מטרת הסמינר היא לעבד סוגיות ודילמות מתחום ההכשרה המקצועית, לעסוק בתגובות אישיות של הסטודנטים במהלך הכשרתם ולקיים התייעצות קבוצתית בנושאים אלה. הסמינר נועד לסייע בחיזוק האינטגרציה שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה.  

טופס הערכה אמצע שנה ב'

טופס הערכה סוף שנה ב'

 

שנה ג'
מטרת לימודי השדה בשנה ג' הינם יישום פרקטיקה של תיאוריות ודרכי התערבות בעבודה סוציאלית יעשו בהתאם לתחומי הבעיה הנלמדים בבבית הספר : עבודה, תעסוקה ואבטלה; מצבי לחץ, טראומה ואובדן, עבודה במסגרות קהילות קטנות: קבוצים, מושבים, מסגרות קהילתיות קטנות ומוגדרות המתקיימות בתוך מערכות עירוניות, שקום ועבודה סוציאלית בינלאומית. ההכשרה תעשה בסוכנויות ושרותי הרווחה באזור בשניים עד שלושה ימים בשבוע (בהיקף של 14-18 שעות שבועיות), בהתאם לתחום הבעיה הנלמד. במסלול הבינלאומי ההכשרה משלבת גם הכשרה באתרי יעד בחו'ל.
בשנה ג' על הסטודנט לטפל באופן פרטני, להתנסות בהתערבות קהילתית/קבוצתית/משפחתית בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה באותו השרות ותחום הבעיה בו שובץ.  
סמינר ההכשרה – בשנה ג' השיבוץ לסמינר תואם את תחום הבעיה הנבחר.  מטרת הסמינר לעבד סוגיות מתחום ההכשרה המקצועית כולל דילמות ותחושות אישיות ולקיים התייעצות קבוצתית בנושאים אלה ולהמשיגן בהתאם לתיאוריות הקשורות לתחום הלימודים המרכזי של הסטודנט.

טופס הערכה אמצע שנה ג'

טופס הערכה סוף שנה ג'

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 2 =