הכשרה מקצועית בשדה

מודל הכשרה מקצועית בשדה

מנהלת היחידה להכשרת משצועית בשדה
גב' בן אבו נאוה

רכז מקצועי
מר לוי ארנון

רכז היחידה להכשרה מקצועית בשדה
גב' ברג'ל גלית - 077-9802571
galitb@sapir.ac.il

ההכשרה המקצועית בשדה מתקיימת החל מסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה ועד תום השנה השלישית. ההכשרה המקצועית בשדה הינה מרכיב מרכזי של תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית. השדה הוא 'המעבדה' בו יכולים הסטודנטים לתרגם וליישם את הנלמד בכיתות ולפתח את זהותם כנשות ואנשי מקצוע. לאורך שלושת שנות הלימוד, מלווה עבודת השדה בסמינר הכשרה המתקיים אחת לשבוע בהנחיית חברות סגל בית הספר. תכני הסמינר יעסקו בעיבוד החוויה של הסטודנטיות בהכשרה המקצועית, יתרגלו מיומנויות וידונו בסוגיות אתיות הנוגעות לעבודתן. בנוסף, אחד מהיעדים המרכזיים במודל ההכשרה בשדה נועד לחיזוק הקשר והשותפות בין שותפי ההוראה בשדה ובאקדמיה. בהתאם, מנחת הסמינר אחראית על ליווי המדריכות של הסטודנטיות שבהנחייתה. במהלך כל שנת לימודים תקיימנה מנחות הסמינר מפגשים אישיים וקבוצתיים עם המדריכות וכן יערך ביקור של מרצת הסמינר במקומות ההכשרה של הסטודנטיות שבהנחייתה.  
מודל ההכשרה בנוי כמודל התפתחותי ועם זאת מבקש לאפשר לסטודנטים לראות את השלם על חלקיו. בהתאם לכך, למן השנה הראשונה נחשפים הסטודנטים למרחבי התערבות ושיטות התערבות ברמת המאקרו והמיקרו. יישום ועיבוד הנלמד מכוון לפיתוח היכולת של הסטודנטים להתבונן על עבודתם בתוך קונטקסט חברתי, פוליטי, כלכלי, דתי ומגדרי.

שנה א'

ההכשרה בשנה א' מתקיימת בסמסטר השני ומורכבת משני חלקים: הכשרה בשדה וימים מרוכזים. ההכשרה בשדה מלווה בהדרכה קבוצתית לכל 4-6 סטודנטיות.

  • ההכשרה בשדה כוללת שבעה מפגשי הכשרה המחולקים לשני חלקים:
    •  Shadowing-הסטודנטים מתלווים לעובדים סוציאליים שונים וצופים בעבודתם.
    • 'בעקבות הפונה'-הסטודנטים מתלווים לצרכני שירות רווחה במטרה ללמוד מהם על חווית צריכת השירות.
  • סיורים ויום עיון מסכם: במהלך הסמסטר מתקיים סיור לכנסת. הסטודנטים נפגשים עם חברי כנסת העוסקים בחקיקה חברתית במידת האפשר, צופים בדיון באחת מהועדות הרלוונטיות לעבודתנו. בנוסף, נערכים סיורים בשדה להכרות עם סוגיות הנוגעות למפגש בין המיקרו למאקרו. לדוגמא: סיור ביישובי עוטף עזה ומפגש עם תושבים ובעלי תפקידים באזור. שנת ההכשרה מסתיימת ביום עיון בו מציגים סטודנטים משנים ב' וג' התערבויות יחודיות. המטרה היא לאפשר לסטודנטים מפגש עם הצפוי להם בשנות ההכשרה הבאות. יום זה מסתיים במעמד חתימה על 'הצהרת כוונות'. (מצורף כנספח).

שנה ב'-ג'

ההכשרה בשנים ב'- ג' מתקיימת החל משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים ולכל אורכה. הסטודנטים מגיעים לשני ימי הכשרה בשבוע. סה"כ 16 שעות שבועיות. במהלך חופשת הסמסטר הסטודנטים יבצעו הכשרה מקצועית של יום אחד. ההכשרה מלווה בהדרכה שבועית של שעה וחצי לכל סטודנטית. מטרת ההכשרה הינה יישום שיטות התערבות הנלמדות בקורסים הרלוונטים, במצבי אמת ועם לקוחות פעילים. ההתערבות המקצועית כוללת הכרות מערכתית עם סוכנות ההכשרה וחשיפה מרבית להזדמנויות למידה בסוכנות ובקהילה. על הסטודנטית לבצע התערבות עם שש מערכות פונה לפחות (להלן מ"פ). מערכת פונה הינה: פרט, משפחה, קבוצה, קהילה, מדינה. בחירת מ"פ תהיה על פי המפתח הבא: שתי מ"פ מתוך שש מ"פ תהיינה פרט או משפחה. מ"פ אחת תהיה קבוצה או קהילה או פרקטיקה של מדיניות. יתר מ"פ תהיינה כל אחת ממ"פ המתוארות לעיל. שלוש מ"פ הנוספות, יכולות להיות מכל סוג שהוא, בהתאם למאפייני השירות (דרישות ההכשרה וההדרכה מצורפות בנספח: הדרכת סטודנטיות במכללה האקדמית ספיר).
כאמור, במקביל להכשרה, יפגשו הסטודנטיות לאורך השנה כולה עם מרצת סמינר במסגרת קורס "סמינר הכשרה". בכל סמינר ייקחו חלק בין 12-15 משתתפות. השיבוץ בסמינר יעשה על ידי היחידה להכשרה בשדה. 

טופס הערכה אמצע שנה ב'

טופס הערכה סוף שנה ב'

 

יחודיות שנה ג'

בכפוף לאמור לעיל אך בשונה לשנה ב', ההכשרה בשנה ג' תיעשה בהתאם לתחומי בעיה הנלמדים בבית הספר: טראומה בבית, טראומה על רקע לאומי, שיקום נפשי, בריאות ושיקום, תעסוקה, עבודה סוציאלית בינלאומית. כל תחום בעיה יוגדר כאשכול במסגרתו ישתתפו הסטודנטים בשני קורסים תאורטים הנוגעים לתחום הדעת של האשכול ובסמינר הכשרה המלווה כאמור את הסטודנטים במקביל להכשרתם בשדה. בשנה זו משתלבות הסטודנטיות בהכשרות התואמות את תחום הדעת של האשכול אליו תשובצנה. מס' המשתתפות בכל סמינר מוגבל ל15 משתתפות.

טופס הערכה אמצע שנה ג'

טופס הערכה סוף שנה ג'

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
18 + 2 =