מבנה התואר בתכנית המיוחדת למוזיקאים

א. לימודים עיוניים
1. לימודי ליבה (חובה) - 24 נ"ז

  • תיאוריות של מחקר תרבות - 4 נ"ז
  • כתיבה אקדמית - 4 נ"ז
  • מבוא לתרבות ישראלית - 4 נ"ז
  • מבוא לתרבויות המזרח התיכון - 4 נ"ז
  • מבוא לתרבות המערב - 6 נ"ז
  • מבוא לתרבות יהודית - 2 נ"ז

2. חטיבת מוזיקה עיונית - 18 נ"ז
3. קורסי בחירה - 10 נ"ז
4. פרו"ס מחלקתי וסמינר - 8 נ"ז

ב. לימודי מוזיקה
1. לימודי מוזיקה - 30 נ"ז - בשיתוף המרכז ללימודי חוץ והמשך
2. לימודי הלחנה וסאונד - 8 נ"ז בשאר רוח - בשיתוף עם מסלול מוזיקה וסאונד לקולנוע בביה"ס לאמנויות הקול והמסך

ג. מסלול מעשי - מוזיקה וקהילה
1. מסלול מעשי ייחודי לקבוצה בניהול תרבות: מוזיקה וקהילה - 16 נ"ז
2. התמחות במוסדות תרבות - 4 נ"ז

ד. אנגלית אקדמית - 2 נ"ז

סה"כ: 120 נקודות זכות

 

סגל מנהלי

ראש המחלקה, ד"ר עמרי הרצוג  
Omri.herzog@gmail.com • 077-9802337

ראשת הלימודים המעשיים, שירה לפידות

יו"ר ועדת הוראה, טלי גולדשמיט

רכזת המחלקה, גב' דגנית בן שימול

יועצת המחלקה, גב' כרמית מייבך
ccp@sapir.ac.il • 077-9802423

שעות קבלה במחלקה:
ימי א' - ד' ביון השעות  10:00 - 12:00 ו-בין השעות 14:00 - 15:00
אנא, הקפידו על שעות הקבלה.

לעמוד המחלקה לתרבות - יצירה והפקה