על תכנית הלימודים המיוחדת למוזיקאים

המישור התיאורטי
מטרת התכנית היא להקנות כלי ביקורת, חשיבה וחקירה מתקדמים שיאפשרו לזהות את הכוחות החברתיים, האידיאולוגיים, האסתטיים והפוליטיים שפועלים בשדה התרבות והחברה, ולנתח באופן ביקורתי את מנגנוני פעילותם. במהלך לימודיהם, ילמדו התלמידים להבחין במתח שבין תרבות גבוהה לתרבות פופולרית, בין תרבות מרכז לתרבויות שוליים; יעסקו בביקורת מגדרית, מעמדית ואתנית שמשפיעה על עולמות החברה והתרבות; ירכשו מיומנויות בניתוח ביטויים תרבותיים בתחומים שונים כמו אמנות, ספרות, קולנוע, תיאטרון, טלוויזיה, מוסיקה ומדיה דיגיטלית; יעסקו בניתוח מערכת היחסים בין תרבות וקהילה ויוכלו לעמוד על זיקות בין תרבות לבין זהות אישית וקולקטיבית.

המישור המעשי
מעבר להכשרה מוזיקלית מעשית, הסטודנטים יכירו לעומק את אופיו, ייחודו ומבנהו של שדה התרבות הישראלי, על המוסדות, הגופים ודרכי הפעולה הקיימות במסגרתו. הם ירכשו כלים מקצועיים עדכניים בתחומי יזמות, הפקה, ניהול ושיווק התרבות בדגש על תחום המוזיקה. ההתנסות המעשית בתחומים אלה תתקיים בסדנאות ודרך עבודה על פרויקטים קבוצתיים ואישיים.

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה

סגל מנהלי

ראש המחלקה, ד"ר עמרי הרצוג  
Omri.herzog@gmail.com • 077-9802337

ראשת הלימודים המעשיים, שירה לפידות

יו"ר ועדת הוראה, טלי גולדשמיט

רכזת המחלקה, גב' דגנית בן שימול

יועצת המחלקה, גב' כרמית מייבך
ccp@sapir.ac.il • 077-9802423

שעות קבלה במחלקה:
ימי א' - ד' ביון השעות  10:00 - 12:00 ו-בין השעות 14:00 - 15:00
אנא, הקפידו על שעות הקבלה.

לעמוד המחלקה לתרבות - יצירה והפקה