שימור תרבות וארכיונאות

שימור תרבות וארכיונאות
לימודי שימור תרבות וארכיונאות - תואר ראשון בתרבות

הינך נמצא כאן

לימודי תרבות וניהול תרבות
המחלקה לתרבות - יצירה והפקה, במכללה האקדמית ספיר מציעה תכנית לימודים אקדמיים בתחום לימודי התרבות וניהול תרבות ואמנות. התכנית מציעה השכלה אקדמית רחבה בתחום לימודי התרבות, יחד עם התמחות מקצועית בהיבטים השונים של ניהול מוסדות ואירועי תרבות בדגש על החיבור בין תרבות וקהילה.

במהלך התכנית יילמדו כלים מקצועיים לניהול והפקה, יצירת מיזמים, פיתוח חשיבה אסטרטגית והיבטים נוספים הדרושים למנהל בן זמננו בתחום התרבות.

לבוגרים יוענק תואר ראשון מוכר על ידי המל"ג  ב.א. בתרבות - יצירה והפקה של המכללה האקדמית ספיר.

התכנית בשימור תרבות וארכיונאות
התכנית החדשנית מתאימה למעוניינים להרחיב את ידיעתם ועיסוקם בלימודי תרבות ושימורה. התכנית מתמקדת בתחום הארכיונאות, התיעוד וניהול המידע ההיסטורי ותיתן כלים מחשבתיים ומעשיים לאלו העובדים כיום או מעוניינים לעבוד בארכיונים של הרשויות המקומיות במרחב העירוני והכפרי, של גופים ציבוריים ופרטיים כגון בתי ספר, מתנ"סים, מוסדות תרבות, איגודים מקצועיים, חברות פרטיות, אתרי מורשת ומוסדות נוספים בקהילה.

באמצעות הכלים שיילמדו במהלך התואר, יושם דגש על פיתוח פרויקטים יזמיים והובלת שינוי בקהילה. 

התכנית מותאמת גם לאלו שכבר עובדים בארכיונים או כמנהלי רשומות ומעוניינים לרכוש תואר אקדמי והכשרה מקצועית מקיפה בתחום. ייחודה המרכזי של התכנית הוא בחיבור של שימור תרבות לתחום העיוני הנלמד במחלקה – לימודי תרבות. אותם העקרונות העומדים בבסיס הלימודים העיוניים במחלקה ינחו גם את הלימודים בתחום המעשי של שימור תרבות: מבט ביקורתי, בין תחומיות ושילוב של עשייה מתוך תיאוריה.

עמידה בדרישות התוכנית המלאה תזכה בתואר ראשון וכן בתעודת ארכיונאי מורשה.

מסלול של לימודי תעודה
במקביל לתכנית המלאה לתואר ראשון, תפתח תכנית לימודי תעודה המותאמת לבעלי תואר אקדמי המעוניינים להתמחות  במקצוע הארכיונאות בלבד. אלו יוכלו ללמוד את החטיבה העיונית בשימור תרבות לארכיונאים (18 נקודות), ואת המסלול המעשי בשימור תרבות (16 נקודות), ולזכות בסיום הלימודים בתעודת ארכיונאי מורשה באם עמדו בדרישות הלימודים.

מסגרת הלימודים
הלימודים יחלו בשנה"ל הקרובה - תשע"ח

תכנית לימודים מלאה תמשך שלוש שנים והלימודים יתקיימו במשך יום וחצי בשבוע למשך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) פי הפירוט הבא:  

  • בימי ג' בין השעות 10:00 - 18:00
  • בימי ו' בין השעות 9:00 - 13:30 (14:30 בסמסטר קיץ) 

* התכנית תיפתח במידה ויהיה מספר מינימום של נרשמים ובהתאם לשיקולי המכללה. בכל מקרה, ניתן יהיה להשתלב בלימודים בשנה"ל הקרובה דרך תכנית הלימודים בניהול תרבות ולכשתיפתח, להצטרף לתכנית בשימור תרבות וארכיונאות. 
* תכנית הלימודים נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה.
* כל סטודנט/ית י/תקבל ייעוץ אישי ועזרה בהרכבת מערכת הלימודים.

סגל מנהלי

ראש המחלקה, ד"ר עמרי הרצוג  
Omri.herzog@gmail.com • 077-9802337

ראשת הלימודים המעשיים, שירה לפידות

יו"ר ועדת הוראה, טלי גולדשמיט

רכזת המחלקה, גב' דגנית בן שימול

יועצת המחלקה, גב' כרמית מייבך
ccp@sapir.ac.il • 077-9802423

שעות קבלה במחלקה:
ימי א' - ד' ביון השעות  10:00 - 12:00 ו-בין השעות 14:00 - 15:00
אנא, הקפידו על שעות הקבלה.

לעמוד המחלקה לתרבות - יצירה והפקה