מבנה תכנית הלימודים

התכנית המוצעת מעניקה 120 נקודות זכות. 110 נק"ז בתחום בית הספר ו-10 נק"ז בלימודים כלליים ואנגלית כשפה זרה.
התוכנית כוללת לימוד שיטות התערבות בעבודה סוציאלית ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה, לימוד תהליכים אישיים וחברתיים נורמטיביים ופתולוגיים ולימודי מחקר.
במוקד ההכשרה מודגשים ערכים, רכישת ידע, גיבוש אישיות מקצועית ופיתוח מיומנויות להתערבות. ההכשרה מתבצעת במסגרת שיעורים עיוניים, סדנאות והתנסות בלימודי שדה.

 

תמצית תכנית הלימודים:

1. לימודי חובה

 •   יסודות בעבודה סוציאלית
 •   קורסי תיאוריה והתערבות בעבודה סוציאלית
 •   הכשרה מקצועית
 •   קורסים בסיסיים בסוציולוגיה
 •   קורסים בסיסיים בפסיכולוגיה
 •   קורסים בסיסיים במדיניות חברתית
 •   קורסים בסיסיים במחקר והערכה
 •   לימודי חובה באנגלית וכתיבה

2. לימודים במסגרת תחומי בעיה בעבודה סוציאלית
  קורסים המתמקדים בחמישה תחומי הבעיה של העבודה הסוציאלית, כל שני קורסים מהווים תחום בעיה אחד כמכלול, בהתאם לפרוט הבא:

 1. טראומה ואובדן - מצבי לחץ; טראומה ופוסט-טראומה, אובדן ושכול ואלימות במשפחה.
 2. תעסוקה ואבטלה - עבודה סוציאלית ועולם העבודה; עבודה ופרישה לאורך מעגל החיים.
 3. שיקום - היבטים פסיכוסוציאליים של נכות ומגבלה; הסתגלות לחולי ונכות.
 4. בינלאומי - שיח זכויות בינלאומי; התבוננות רפלקטיבית של ע'ס בינלאומית, עבודה סוציאלית בינלאומית, מפגש עם הזר והאחר.
 5. זיקנה - תהליכים אישיים, חברתיים ותרבותיים, המעצבים את חייהם של זקנים ישראליים ובני משפחותיהם. הסטודנטים יתנסו בפרקטיקות של מניעה, ייעוץ וטיפול באנשים מבוגרים ובבני משפחותיהם.

3. לימודי בחירה
בית הספר מציע קורסי בחירה מתחום החברה הרב תרבותית וקורסים נוספים:

 • עבודה עם נערות
 • הגירת ילדים ובני נוער
 • עבודה סוציאלית ועוני
 • רפלקציה של סיפורי חיים
 • היכרות עם החברה האזרחית והמגזר השלישי
 • סטודנטים וגמלאים לומדים יחד על משמעות הזקנה
 • מיינדפולנס
 • משמעות הסליחה
 • יהדות ועבודה סוציאלית

4. הכשרה מקצועית בשדה - פרקטיקום
הכשרה מקצועית בשדה היא מרכיב מרכזי של תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית.
ההתנסות של הסטודנטים בשדה מאפשרת להם לתרגם וליישם את מה שהם לומדים בכיתה ולפתח את עצמם מבחינה מקצועית.
השדה הוא המעבדה בלימודי העבודה הסוציאלית. ההכשרה המקצועית בתכנית החדשה תכלול שני מרכיבים: הכשרה בשדה וסמינר מלווה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
18 + 1 =