מבנה הלימודים

תמונה: מבנה הלימודי במחלקה לתקשורת

* לימודי החטיבה למשפטים - החל מהשנה השנייה ללימודים. המעוניינים יוכלו לקבל מידע נוסף באופן פרטני ממזכירות המחלקה לקראת תום שנה א'.
* לימודי החטיבה ליזמות וחדשנות - החל מהשנה השנייה ללימודים. מותנה בקבלה למעבדות / קליניקות ח"י בספיר. המעוניינים יוכלו לקבל מידע נוסף באופן פרטני ממזכירות המחלקה לקראת תום שנה א'.

 

* מבנה הלימודים החל משנה"ל תש"ף
* התכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 1 =