מוקד למידה לסטודנטיות לעבודה סוציאלית

לוגו מרכז רותםאודות התכנית

מוקד הלמידה שם לו למטרה להאיר זרקור על הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית הנערות והצעירות מנקודת מבט פמיניסטית. המוקד הוקם מתוך אמונה כי יש לחשוף סטודנטיות במהלך הכשרתן המקצועית לידע הייחודי המתפתח בתחום דעת זה וכן לחשיבות השילוב בין עולם הידע התיאורטי לבין חכמת הפרקטיקה. מטרתו של המוקד לבחון את הצרכים הייחודיים והמצוקות בהם נתקלות נערות וצעירות על פני כל רצף הסיכון, וכן להקנות למשתתפות ולמשתתפים בו את היכולת להתבונן בנושא בצורה ביקורתית התואמת את עקרונות הגישה הפמיניסטית. המוקד בנוי כך שמתאפשרת עבודה תהליכית משמעותית שמעודדת בחינת עמדות וערכים אישיים ומקצועיים. המוקד גם מאפשר חיבור מעמיק בין התיאוריות הנלמדות לבין המציאות בשטח.

מטרות התכנית

  1. חשיפת משתתפי ומשתתפות המוקד לעבודה הסוציאלית הפמיניסטית עם נערות וצעירות
  2. קיום דיאלוג מקצועי סביב נושאים אקטואליים הקשורים בנערות וצעירות על רצף הסיכון
  3. היכרות עם תכניות ייחודיות עבור נערות הקיימות בדרום ולנשות מקצוע מובילות בתחום
  4. ביצוע אינטגרציה בין החומר התיאורטי אודות העבודה עם נערות וצעירות לבין עבודת השטח, ובתוך כך, המשגת הנושא.

מי יכולה להשתתף?

סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית בשנים ב' ו-ג' מאוניברסיטאות ומכללות אקדמיות באזור הדרום,
אשר משולבים בהכשרה מעשית בשירותים וארגונים אשר נותנים מענה לנערות וצעירות במצבי סיכון, ומדריכותיהן.
כמו כן, עובדות סוציאליות אשר עובדות עם נערות וצעירות ומעוניינות להעשיר את הידע שלהן.

תכנית הלימודים

המפגשים מתקיימים בביה"ס לעבודה סוציאלית במכלל האקדמית ספיר בימי חמישי אחת לחודש בין השעות 9:00 -14:00. יום הלימודים מורכב משלושה חלקים: שני החלקים הראשונים כוללים הרצאות והחלק השלישי כולל עיבוד של התכנים ובחינתם באופן אישי- רפלקטיבי.חלק זה כולל גם המשגה תיאורטית. במהלך המפגשים נפגשים/ות הסטודנטים/ות עם נשות מקצוע מן השטח וכן לקוחות של השירותים שחולקות מניסיונן העשיר, תפיסות עולמן וחכמת השטח שלהן. כמו כן, בכל שנה, הסטודנטיות מתארחות במושב העוסק בנערות וצעירות בכנס שדרות לחברה, וכן מתקיים סיור לימודי. בין הנושאים הנלמדים: עבודה סוציאלית פמיניסטית, נשים ונערות על רצף הזנות, פגיעה מינית כתופעה חברתית, דימוי גוף בקרב נשים ונערות, טיפול פמיניסטי, תכניות ייחודיות עבור נערות וצעירות ועוד.

פרטים טכניים

מועד פתיחת התכנית: סמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית.
רכזת התכנית: עו"ס נירית מורדיש-וולק
לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות לעו"ס נירית מורדיש-וולק:
נייד: 052-5327976 מיילniritvolk@gmail.com