מחקרים בתהליך

לוגו מרכז רותםמדד הצעירות

מחקר כמותי אודות צעירות ממיקומי שוליים בישראל. בשותפות ד"ר תהילה רפאלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מיהי מנטורית?

מחקר משלב אמנות ללמידת משמעות המנטורינג עבוד צעירות שעובדות כמנטוריות. בשותפות פרופ' אפרת הוס, ד"ר מני מלכה וד"ר תהילה רפאלי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

עבודת הנוער בכפרים הלא מוכרים בחברה הבדואית בנגב

המשגת פרקטיקה בשירותים חדשניים לנוער בחברה הבדואית בנגב. בשותפות ד"ר יוחאי נדן מהאוניברסיטה העברית בירושלים