בוגרת ביה"ס לאמנות בספיר, סיגל קוצקוביץ', בתערוכת זום 2016

בוגרת ביה"ס לאמנות בספיר, סיגל קוצקוביץ', בתערוכת זום 2016

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 0 =