בוגר מנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר מונה למנכ"ל כיוונים

8.7.16 | ידיעות הנגב | יעקב לוי

בוגר מנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר מונה למנכ"ל כיוונים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 5 =