מבנה תכנית הלימודים

מסלולי הלימוד במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית 

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית מאפשרת שלושה מסלולי לימוד שונים, הנבדלים זה מזה בימי ושעות הלימודים. בכל אחד ממסלולי הלימוד תוכנית הלימודים זהה. כל המסלולים מאפשרים סיום של הלימודים בתוך 3 שנים.

 • מסלול לימודים רגיל - לימודים בימים רביעי, חמישי 8:30-20:00 (לכל המאוחר) ושישי 8:30-14:00, במשך 2 סמסטרים בכל שנה.
 • מסלול לימודי ערב - לימודים בימים רביעי וחמישי 16:15-22:15 (לכל המאוחר) ושישי 8:30-14:00 , במשך 3 סמסטרים בכל שנה.
 • מסלול חמישי-שישי - במסלול זה מרוכזים קורסי החובה בימים חמישי 8:30-20:00 (לכל המאוחר) ושישי 8:30-14:00, במשך 3 סמסטרים בכל שנה.

הסטודנטים ילמדו את קורסי הבחירה, ההעשרה והאנגלית בימים ובשעות בהאתם להיצע הקורסים במכללה.
ניתן לשנות מסלול ולשלב בין המסלולים כל עוד לומדים את כל הקורסים הנדרשים בתואר.

כלכלה וניהול ממשל ופוליטיקה מנהל ומדיניות סוציולוגיה וחברה אזרחית

מבנה התואר

 • שנה ראשונה - קורסי חובה. הסטודנט יצויד בכלים בסיסיים בתחומים: יסודות המנהל הציבורי, ממשל ופוליטיקה בישראל, סטטיסטיקה, כלכלה, מבוא לתורת הארגון, משאבי אנוש, משפטים ומחשבים.
 • שנה שנייה ושלישית - קורסי חובה, סדנאות ותכניות ייחודיות, לצד קורסי בחירה מגוונים, הנלמדים בקבוצות מצומצמות ומאפשרים קשר ישיר עם המרצים. בינהם: האזרח ומהפכת המידע, המרחב האפור, מדינה, עסקים וחברה, מערכת הבריאות בישראל, כן אדוני השר: אמת ובדיה, משחקי קואליציה, מדיניות הכלכלית בישארל, תביעות משפטיות במנהל הציבורי, צדק ואי-צדק, דיור ומדיניות דיור בישראל, מדיניות עבודה בראי הפריפריה. קורסי הבחירה מאפשרים לקחת חלק בקליניקות לסיוע משפטי, פעילות בארגונים מגוונים במסגרת סדנה זלכויות חברתיות, השתתפות בתכניות בינאלומיות בחו"ל ביחד עם סטודנטים מחו"ל וכתיבת ניירות מדיניות בשיתוף ארגונים חברתיים.
   
 • שנה א' - קורסי חובה בלבד - 39 נק"ז
 • שנה ב' - קורסי חובה - 30 נק"ז
 • שנה ג' - קורסי חובה - 21 נק"ז
 • קורסי בחירה מחלקתיים - 20 נק"ז
 • קורסי בחירה שאר רוח - 8 נק"ז
 • אנגלית מתקדמים 2 - 2 נק"ז

סה"כ נקודות לתואר - 120 נק"ז

התקבלתי... אז מה אלמד שם?
בשנה הראשונה כל הקורסים הם קורסי חובה. התלמיד יצויד בכלים בסיסיים בתחום: יסודות המינהל הציבורי, ממשל ופוליטיקה בישראל, סטטיסטיקה, כלכלה, מבוא לתורת הארגון, משאבי אנוש, משפטים, מחשבים ועוד. דגש מיוחד יינתן לרכישת מיומנויות של קריאה וכתיבה אקדמית. אנו רוצים להשלים מה שמערכות החינוך, כנראה, לא סיפקו בזמנן וחיוני כדי להיות תלמיד ברמה גבוהה.

גם בשנה השניה יש קורסי חובה אולם אז 'העולם מתרחב' והתלמידים יוכלו ללמוד גם קורסי בחירה מתוך כמה מן המגמות המרכזיות של המחלקה: 

 1. קורסים בתחום המינהל הציבורי, הפוליטיקה, המדיניות ומוסדות ממשלה 
 2. תחום השלטון מקומי - שלטון מקומי וחברה 
 3. קורסים המעניקים כלים חדשים להתמודדות עם אספקטים שונים של העבודה בארגונים  
 4. קורסים המעודדים קשר ומעורבות בקהילה: סדנא בנושא זכויות חברתיות הכוללת פעילות מעשית; חברה אזרחית וארגונים לשינוי חברתי; התארגנויות חברתיות באזור הדרום.  
 5. קורסים שלנו ו/או מחלקות אחרות אשר עוסקים בסוגיות רלוונטיות ללימודים במחלקתנו 
 6. סמינריון תלמיד חייב בשנה השנייה לבחור מתוך קורס מתוך רשימת קורסי הבחירה של המחלקה בלבד, שבו יכתוב עבודה סמינריונית.  
 7. פרויקט הגמר הסטודנטים במחלקה יכתבו עבודת גמר כדי לזכות בתואר. הסטודנטים יכתבו את עבודתם תוך השתתפות חובה בקורס-פרויקט בהיקף של שעתיים לשבוע במשך שני סמסטרים.בכל קבוצה לא יהיו יותר מ-16 עד 18 סטודנטים. כך אנו יוצרים שינוי דרמטי בתהליך הכתיבה של עבודה בהיקף גדול, החל מלמידת הבעיות הכרוכות בבחירת הנושא, דרך ההזדקקות לכלים מחקריים מתקדמים ועד לשלבי הכתיבה השונים. מלבד העלאת הרמה של הלימודים ושל התלמידים, הדבר יהווה מסגרת תומכת ויסייע לסטודנטים לסיים בזמן סביר את לימודיהם. על מנת להירשם לפרויקט גמר, על התלמיד לצבור 80 נ"ז ולהשלים בהצלחה את הקורסים הבאים: כתיבה אקדמית, סמינריון, סטטיסטיקה א'-ב' ושיטות מחקר.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 0 =