מורות עושות מגדר בשטח

מורות עושות מגדר בשטח
מורות עושות מגדר בשטח - סמסטר ב'

הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשע"ז
פיתוח מקצועי דרגות 1-6

הקורס מבקש להאיר סוגיות סוציולוגיות, כלכליות ותרבותיות הקשורות במגדר בישראל ובעשייה חינוכית במרחב הבית ספרי. במהלך הקורס נבקש להתחקות ולנתח את ההבניה החברתית של מגדר וזהויות מגדריות, ונבחן את הארגון החברתי של אי שוויון מגדרי בתחומים מרכזיים של הסדר החברתי.

מטרות הקורס
להעניק למורות וגננות, כסוכנות חברתיות, ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים להטמעת הנושא המגדרי בקרב תלמידותיהן ותלמידיהן, במהלך שנות העיצוב המהותיות ביותר.
להבין את התהליכים המייצרים את הסדר המגדרי ואת הזהויות המגדריות, ולהצביע על מגמות של שימור ושינוי חברתי, תוך ניסיון לזהות את האופנים שבהם דרכי החשיבה הפמיניסטיות מהוות כלי לניתוח ביקורתי של החברה המציע גם אמצעים לפעולה לשינוי חברתי.
לייצר במהלך המפגשים גוף ידע לא פורמלי, המבוסס על חוויות החיים ועולם העבודה של מורות וגננות במפגש שלהן עם אוכלוסיות מגוונות, ולאפשר המשגה של ידע זה לתוך פרספקטיבה פמיניסטית וניתוח ביקורתי.
לאפשר היכרות עמוקה וייחודית עם העמדה הפמיניסטית המזרחית, כפריזמה לבחינת החברה בכלל והחינוך בישראל בפרט.

היקף הקורס
30 שעות לימוד, 3 ש"א, 10 מפגשים דו-שבועיים
* ייתכנו שינויים בהתאם לאילוצי מערכת

הקורס מתקיים במהלך סמסטר ב' תשע"ז

קהל יעד
כלל עובדי ההוראה

מקום הלימודים
המכללה האקדמית ספיר

לפרטים נוספים והרשמה
בטלפון: 077-9802341/351 שלוחה 2
במייל: infost@sapir.ac.il
>>> להרשמה מקוונת

* הקורס כפוף לאישור סופי של משרד החינוך- ניתן ללא עלות לעובדי הוראה, למעט דמי הרשמה בסך 65 ש"ח

אנשי קשר

מרצה, ד"ר שלומית בנימין
סוציולוגית ומרצה במחלקה ללימודים רב-תחומיים במכללת ספיר. ד"ר בנימין עמדה בראש קבוצות מחקר בנושא דיור ואנשים חסרי בית במכון ון-ליר בירושלים, והיא חוקרת ומפרסמת בנושאים של דיור, מחאה ואימהות חד-הוריות בישראל מנקודת מבט ביקורתית.