נהלים ותקנונים של המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

השתתפות בקורסים
ההשתתפות בקורסים השונים היא חובה גם כאשר לא נבדקת נוכחות. הדבר איננו 'עונש' המוטל על התלמידים אלא כלי בסיסי והכרחי להבטחת הצלחה בלימודים/

סיוע בלימודים

  • עולים חדשים ותלמידים ששפת אמם היא ערבית יכולים להיעזר ביועצים המיוחדים שהמחלקה מינתה על מנת לעזור להם להצליח בלימודים. 
  • שעות הקבלה של מורים ומתרגלים מיועדות לסטודנטים ומומלץ לפנות אליהם בכל שאלה ובכל סוגיה שמטרידה את הסטודנט מוקדם ככל האפשר. 
  • צוות מזכירות המחלקה, רכזת המחלקה והמזכירה לענייני תלמידים עומדים לרשות התלמידים בכל הנוגע לתהליכים הפורמליים והניהוליים במחלקה, על פי שעות הקבלה שמתפרסמות בלוח המודעות. 
  • עם הקמת אתר האינטרנט של המחלקה מומלץ להסתייע בו, הן באשר לתהליכי ייעוץ והן לקבלת מידע כללי על קורסים, סילבוסים ועוד. 
  • משרד דיקן הסטודנטים מקיים קשת ענפה של אמצעי סיוע לתלמידים הן באמצעות מלגות הן באמצעות סיוע חירום.

קורסים ממחלקות אחרות
התלמידים רשאים לקחת קורסים ממחלקות אחרות רק בתנאי שאלה מופיעים ברשימה שאושרה על ידי המחלקה למדיניות ומנהל ציבורי.
הקורסים נלמדים בהתאם לכללים הנהוגים במחלקה שבה הקורס ניתן.

פטורים מקורסים

  • פטורים מקורסים יינתנו רק על בסיס לימודים קודמים במסגרות האקדמיות של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ובתנאי שמדובר בתחומים רלוונטים ללימודים במחלקה ובציון של 65 ומעלה. לא יינתנו פטורים שלא עומדים בקריטריון הזה. הבקשות יידונו על ידי ועדה המורכבת ממורי המחלקה ויוגשו רק עד ה-30.11 כל שנה. הועדה תדון בבקשות השונות לקראת סוף אוקטובר ובתחילת ינואר.
  • תלמידים העוברים ממחלקות אחרות במכללה – לימודיהם יוכרו רק כאשר הם רלבנטיים ללימודים במחלקה על פי החלטת הוועדה.  

ימי לימוד
במחלקה לומדים בימי ד', ה', ו' במהלך שני סמסטרים בשנה (סתיו ואביב).
ניתן ללמוד ביומיים בלבד, ימים חמישי ושישי, במשך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ שבו לומדים בימי ה'-ו'). 

אנגלית כשפה זרה
סטודנטים במכללה האקדמית ספיר נדרשים ללמוד קורס באנגלית, במהלך לימודיהם לתואר, אלא אם כן קיבלו פטור.
לבדיקת רמת האנגלית ייבחנו המועמדים  בבחינה פסיכומטרית או במבחן אמי"ר. הציון באנגלית בבחינות אלו יקבע את סיווגו של כל סטודנט וסטודנטית לרמות השונות באנגלית.
היקף כל קורס הוא 4 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד.
קיימת חובת השתתפות בכל שיעורי האנגלית כשפה זרה. היעדרות של שלושה שיעורים ויותר מבטלת את הזכאות להבחן בבחינה הסופית. (אין החזר כספי במקרה זה)
הציון באנגלית מתקדמים 2 (2 נק"ז) ייכלל בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר .B.A.
לפרטים נוספים על לימודי אנגלית אקדמית במכללה וסיווג לרמות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 0 =