תנאי קבלה למינהל ומדיניות ציבורית

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

תלמידים יתקבלו למחלקה למינהל ומדיניות ציבורית על פי הכללים הבאים: 

  • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה. מועמדים מעל גיל 30 חסרי תעודת בגרות חייבים במכינה שלושים פלוס (180 ש"ש)
  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר *
  • 4 יח"ל במתמטיקה בציון עובר *
  • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנת הלימודים

* מועמדים בעלי 3 יח"ל במתמטיקה ובוגרים מכינה 30+ יידרשו לעמוד בקורס "מבוא למתמטיקה" בציון 70.

* המחלקה תכיר בלימודים קודמים שהתקיימו מחוץ למסגרת האקדמית וזאת בכפוף לכללים שפורסמו על ידי המל"ג. במסגרת זו סטודנטים שיסיימו בהצלחה את התכנית  "מינהל השלטון המקומי" (בכפוף לאישור המכללה), יוכלו להגיש בקשה להכרה של עד 11 נק"ז. פרטים מלאים ניתן לקבל במחלקה.

*מועמד שאינו עומד בתנאי קבלה יוזמן לראיון.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 1 =