הרחבת תחום התצוגה

הרחבת תחום התצוגה - על סוגיות אסתטיות, מרחביות ופדגוגיות באוצרות בחלל בית-ספרי
על סוגיות אסתטיות, מרחביות ופדגוגיות באוצרות בחלל בית-ספרי

פיתוח מקצועי דרגות 1-6

הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשע"ז

במרכזו של הקורס, נעסוק במלאכת האוצרות, כפרקטיקה בחינוך לאמנות במרחב הציבורי בכלל ובמרחב הבית-ספרי/הלימודי בפרט.
בבתי-ספר אנו משתמשים בפרקטיקות של תצוגה, בעיקר כדי להציג תוצרים חזותיים של תלמידים כחלק מתהליך הלמידה וכדי להנעים את החוויה האסתטית של משתמשי המרחב - תלמידים, מורים, הורים. שימושים אלו דומים למלאכת האוצרות במרחב התצוגה.
בקורס נבחן ונעשה שימוש בנקודת הצלבה בין מרחב התצוגה האמנותי ובין מרחב התצוגה החינוכי: נעמוד על הדרכים המשותפות ליצירת נרטיב חזותי; נבחן את מאפייני החוויה האסתטית והגופנית של הצופה בתערוכה במרחב תצוגה ובמרחב החינוכי; אל מול מגבלות התצוגה הקיימות בבי"ס, נבקש לחשוב דווקא על הרחבה - מרחבית ופדגוגית - של אפשרויות התצוגה במרחב החינוכי - כאלה שיאפשרו מפגשים אחרים עם עבודות אמנות, כמו-גם ירחיבו את אפשרויות השיח באמנות (בחברה ובתרבות).

מטרות הקורס
היכרות ולמידה של מלאכת האוצרות כפרקטיקה בחינוך ב/לאמנות
פיתוח מחשבה אוצרותית - פדגוגית שימושית על מרחב בית-ספר כמרחב תצוגה (כמרחב של חינוך לאמנות, וחינוך דרך אמנות)

היקף הקורס
30 שעות לימוד, 3 ש"א, 10 מפגשים דו-שבועיים, ימי ד', בין השעות 16:15-18:45

הקורס מתקיים במהלך סמסטר א' תשע"ז
מועד פתיחת הקורס * - 16/11/2016
מועד סיום משוער * - 29/03/2017
* ייתכנו שינויים בהתאם לאילוצי מערכת

קהל יעד
מורים לאמנות / כלל עובדי ההוראה

מקום הלימודים
המכללה האקדמית ספיר

לפרטים נוספים והרשמה
בטלפון: 077-9802341/351 שלוחה 2
במייל: infost@sapir.ac.il
>>> להרשמה מקוונת

* הקורס כפוף לאישור סופי של משרד החינוך - ניתן ללא עלות לעובדי הוראה, למעט דמי הרשמה בסך 65 ש"ח

אנשי קשר

מרצה, סמדר לוי
אמנית ומרצה לאמנות. בוגרת ביה"ס לאמנות המדרשה (B.Ed ולימודים לתואר M.Ed) ותוכנית לימודי ההמשך בבצלאל. מרצה לאמנות במכללת ספיר ועוסקת בפרקטיקות שונות של חינוך לאמנות בזירות שונות.