תנאי מעבר

תנאי מעבר בין שנים
 

מעבר משנה אקדמית א' לשנה אקדמית ב'

 • ציון של 70 ומעלה במבוא לחשבונאות ובמבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו.
 • ציון עובר בכל קורסי החובה.
 • אנגלית אקדמית – רמה בינונית ומעלה.
 • ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה א'.

סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה א' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית א'.

מעבר משנה אקדמית ב' לשנה אקדמית ג'

 • ציון עובר בכל קורסי החובה.
 • אנגלית אקדמית – פטור.
 • ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה ב'.

סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה ב' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית ב'.

חזרה על קורסים

 • סטודנט שעבר את הקורס מבוא לחשבונאות פיננסית בציון 56 - 69 רשאי ללמוד את הקורס מחדש על מנת להישאר בתכנית.
 • סטודנט שנכשל בקורס מבוא לחשבונאות פיננסית לא יוכל להמשיך ללמוד בתכנית.
 • סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס פעם נוספת ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.
 • רישום לקורס שבו לא ניגש הסטודנט לבחינה הסופית ולא ביצע "ויתור אקדמי", משמעו, ציון נכשל.
 • ניתן לשפר ציונים בקורסי חובה, המשמשים תנאי קדם בקורסים אחרים רק אם התלמיד עדיין נמצא באותה שנה אקדמית בה נלמדו הקורסים, ואם לא למד את הקורסים המתקדמים יותר המבוססים על קורס זה.

קורס שנתי

שני חלקי הקורס ילמדו ברצף. לא ניתן לקבל ציון על חלק אחד של הקורס או להשתמש בו לצורך צבירת נקודות אקדמיות.

הפסקת לימודים

סטודנט אשר נכשל פעמיים בקורס חובה, יופסקו לימודיו. ניתן להגיש מועמדות למחלקה בשנית לאחר שחלפו שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

סגירת תואר

 • צבירת מלוא נקודות הזכות הנדרשות בממוצע 65 לפחות.
 • ציון עובר בהדרכה בספריה.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
19 + 0 =