לימודי ראיית חשבון

חשבונאות היא ענף של תורת הכלכלה. על פי התיאוריה הכלכלית, אחד התנאים לתפקוד יעיל של משק הוא זמינות המידע הרלוונטי לכולם. החשבונאות עוסקת בדווח של אירגונים (עסקיים ולא עסקיים) על פעילותם הכלכלית ועל מצבם הכספי. לשם כך קיימת באירגונים מערכת מידע חשבונאית שתפקידה לאסוף, למיין ולרשום את המידע על העסקאות השונות שהאירגון מבצע על מנת להכין דוחות על בסיסו. הדווח מיועד הן למנהלי האירגון והן לגורמים בעלי עניין שמחוץ לאירגון כגון, משקיעים, רשויות ממשלתיות ובעלי ענין אחרים (עובדים, לקוחות, ספקים וכו'). תהליך האיסוף והרישום של המידע נעשה בטכניקה הנקראת "הנהלת חשבונות". הדווח עצמו נעשה על פי כללים שהם אחידים לכלל האירגונים ונקראים "כללי החשבונאות המקובלים". כללי החשבונאות המקובלים התקפים בארץ הם כללי החשבונאות הבינלאומיים אשר על פיהם מתנהל הדווח החשבונאי ברוב מדינות העולם כיום. מטרת הכללים האחידים היא להבטיח כי משתמשי הדווח החשבונאי יוכלו להבינו ולערוך על בסיסו השוואה בין חברות שונות.

לרואה החשבון, שהוא בעל המקצוע בתחום החשבונאות, יש תפקיד כפול: (1) באירגון הוא משמש כסמכות המקצועית האחראית לתפקודה התקין של מערכת המידע החשבונאית; (2) כמבקר (במסגרת פירמה של רואי חשבון) תפקידו לבקר את הדווח הכספי של אירגונים ולקבוע באם הדוחות ערוכים על פי כללי החשבונאות המקובלים. כבעל מקצוע, נדרש החשבונאי לידע בתחומים שונים ומגוונים: כלכלה, חשבונאות, מימון, משפט עסקי ומסחרי, מסים ועוד. כרואה חשבון מבקר הוא נדרש לרשיון (בדומה לעריכת דין) אשר מוענק על ידי מועצת רואי חשבון (רו"ח), שהיא גוף סטטוטורי הפועל במסגרת משרד המשפטים. על מנת לקבל את הרשיון, על המועמד לעבור סדרה של בחינות (כחמש עשרה) וכן להתמחות בעבודה פרקטית במשך שנתיים. בעלי תאר ראשון בחשבונאות פטורים ממרבית הבחינות של מועצת רו"ח. כמו כן, על פי התנאים הקיימים כיום ניתן להתחיל בהתמחות עם קבלת הזכאות לתאר ראשון בחשבונאות.

מטרת התכנית בחשבונאות וכלכלה בספיר הוא כפול: (1) להעניק לסטודנטים בתכנית את הידע הנדרש לרואה חשבון; ו (2) להכשיר את הבוגרים ללימודים אקדמיים מתקדמים בתחום החשבונאות, הכלכלה והניהול. התכנית תואמת את דרישות הידע של מועצת רו"ח והמועצה להשכלה גבוהה. ככזאת, בוגרי התכנית יהיו זכאים לקבל תאר ראשון (BA) בחשבונאות וכלכלה וכן יהיו זכאים לפטור ממרבית הבחינות של מועצת רו"ח כמקובל בתכניות דומות במוסדות להשכלה גבוהה. על מנת לזכות בפטור מבחינות נוספות של מועצת רו"ח, יהיו בוגרי התכנית חייבים בשנת לימוד נוספת (שנת השלמה) אשר במסגרתה גם יקבלו הכנה לקראת שתי הבחינות הסופיות של מועצת רו"ח, אשר מהן לא ניתן לקבל פטור. בשנים הקרובות, עד שתפתח תכנית לשנת השלמה במכללה, יצטרפו בוגרי התכנית לשנת ההשלמה באוניברסיטת בן גוריון.

אפשרויות תעסוקה כפי שצויין לעיל, בוגרי התכנית בחשבונאות וכלכלה יהיו בעלי הידע הנדרש לקבלת רשיון רו"ח ממועצת רו"ח עם סיום הבחינות הנדרשות ותקופת ההתמחות. בפני רואה החשבון פתוחות אפשרויות תעסוקה מגוונות:

  • תעסוקה במסגרת פירמה של רו"ח בתחומי הביקורת, מסים, ייעוץ מקצועי ושירותים נלווים.
  • תעסוקה במסגרת של אירגון (חברות עסקיות, עמותות, רשויות מקומיות וכו') בתפקידים של חשב, מנהל כספים ואף ניהול כללי.
  • תעסוקה בסקטור הציבורי: רשות המסים, משרד האוצר, רשויות מקומיות וכו'.
  • כמו כן, בוגרי התכנית יוכלו להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים. מסלול זה יפתח בפניהם אפשרויות תעסוקה נוספות, הן בפרקטיקה והן באקדמיה.

פרופ' עמיהוד דותן

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 1 =