"NOT JUST TEACHING BUT PEACE-ING"

שירה צחור

מאמר של עמית מרנץ-גל, מרצה לאנגלית ועד לאחרונה ראש המחלקה לאנגלית אקדמית, פורסם בגיליון מאי של " FORUM " בהוצאת EAIE - האגודה האירופית לחינוך בינלאומי.
גיליון זה של המגזין הוקדש לנושא בינאום תכניות אסטרטגיות ותכניות לימודיות של מוסדות השכלה גבוהה. מאמרה של מרנץ-גל נשא את השם " NOT JUST TEACHING BUT PEACE-ING " והוא עוסק בתכניות לימודים בינלאומיות ספיר, על רקע ייחודה של המכללה: הסמיכות לגבול עזה וכיתות שהן "תערובת עשירה של מוצאים אתניים ודתות".

לגיליון באתר ההוצאה EAIE

"NOT JUST TEACHING BUT PEACE-ING"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 11 =