הרשמה לבית הספר לאמנות חברה ותרבות

דמי הרשמה ע"ס 325 ש"ח
תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך

לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים: 

  1. טופס הרשמה
  2. מסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי הקבלה
  3. צילום ת.ז.
  4. תמונת פספורט
  5. אישור תשלום דמי רישום מודפס

סיוע בהרשמה במרכז המידע, טל: 077-9802802 / 6606*
בימי חול בשעות 08:00-19:00, ביום ו' 08:00-13:00  

כתובת מייל ms@sapir.ac.il

פקס 077-9802544

כתובת למשלוח הטופס ואישור תשלום
מדור רישום
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7916500

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 0 =